Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 460.18 kb
Stron: 4
Id: 1449

Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje?

Ewa Zielińska    Październik 2011

Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zacho... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

obserwacja i diagnozaEdyta Gruszczyk-KolczyńskaEwa Zielińskaprzygotowanie do szkoły

Więcej z działu

Obserwacja i diagnoza

Więcej z tego numeru

Październik 2011

Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w trakcie zabaw i zajęć.
Na podstawie tego, czego nauczyciele uczą się na studiach pedagogicznych, można sądzić, że są dobrze przygotowani do diagnozowania. Problem w tym, że zapytani, czy potrafią posługiwać się metodą obserwacji w diagnozie, odpowiadają bez wahania: Oczywiście. Niektórzy dodają: Trzeba obserwować i prowadzić notatki. O interpretacji nawet nie wspominają. Tendencję do takiego, niebywale uproszczonego, rozumienia obserwacji potwierdza zachowanie nauczycieli podczas szkoleń przygotowujących do diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej.


W artykule zaprezentowano idee i cele przyświecające napisaniu przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i panią Ewę Zielińską książki „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej – Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski”. Omówione zostało, na czym powinna polegać nauczycielska diagnoza sprawności ruchowej dzieci, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizacji zadań przez dzieci oraz dziecięcych czynności samoobsługowych.