Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1283.94 kb
Stron: 6
Id: 51

Pierwsza pomoc w diagnozie przedszkolnej

Agnieszka Czeglik   Październik 2010

Oceniając gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, trzeba uwzględnić rozwój wszystkich sfer, tzn. umysłowej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Rozstrzygając sposoby diagnozowania dojrzałości szkolnej, należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które re... więcej
Pobierz

Zobacz również

obserwacja i diagnozaprawo oświatoweprzygotowanie do szkoływcześniejszy obowiązek szkolnycykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej z działu

Obserwacja i diagnoza

Więcej z tego numeru

Październik 2010

Oceniając gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, trzeba uwzględnić rozwój wszystkich sfer, tzn. umysłowej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Rozstrzygając sposoby diagnozowania dojrzałości szkolnej, należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które reguluje tę kwestię, ale nie wskazuje narzędzia, jakim należy się posługiwać (Rozporządzenie z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. nr 4, poz.17/2009). Ponadto w przywołanym rozporządzeniu mówi się o „prowadzeniu obserwacji pedagogicznych”, co oznacza, że powinny to być działania prowadzone systematycznie i w dłuższym okresie czasu, a to całkowicie wyklucza np. testy.


W artykule szczegółowo omówiono istotę diagnozy przedszkolnej. Towarzyszy mu zestawienie cech i umiejętności, którymi powinno charakteryzować się dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej oraz gotowe narzędzia:
- kogo obejmuje diagnoza przedszkolna?;
- komentarz do komunikatu w sprawie wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- dwa przykładowe arkusze, na których można odnotować wyniki badań diagnostycznych, by następnie przekazać je rodzicom.