Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 349.23 kb
Stron: 6
Id: 1465

Budowanie systemu kontroli zarządczej w przedszkolu

Dariusz Skrzyński   Październik 2011

Instytucja kontroli zarządczej przewidziana jest w zapisie art. 68 ustawy o finansach publicznych i dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Do jednostek sektora finansów publicznych zaliczamy m.in. jednostki budżetowe, którymi są przedszkola publiczne. Stąd rodzi się obo... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (2.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektorkontrola zarządczamenadżerprawo oświatowecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Październik 2011

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Instytucja kontroli zarządczej przewidziana jest w zapisie art. 68 ustawy o finansach publicznych i dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Do jednostek sektora finansów publicznych zaliczamy m.in. jednostki budżetowe, którymi są przedszkola publiczne. Stąd rodzi się obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej w tych jednostkach sytemu oświaty. 

Kontrola zarządcza została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) – dalej u.o.f.p. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje inne płaszczyzny działalności przedszkola. Przepisy u.o.f.p. nie zawierają szczegółowych zapisów odnośnie do konkretnych działań, które należy podjąć w przedszkolu. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej należy do obowiązków dyrektora przedszkola. 

 

Możesz pobrać WZORY DOKUMENTÓW wchodzących do KONTROLI ZARZĄDZCZEJ, m.in.:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej
 • Regulamin kontroli zarządczej
 • Regulamin kontroli wewnętrznej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników
 • Kodeks etyki pracowników 
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
 • Regulamin pracy przedszkola
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Arkusz samooceny
 • Regulamin służby przygotowawczej
 • Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Instrukcja kasowa
 • Instrukcja magazynowa
 • Polityka bezpieczeństwa informatycznego
   

Przejdź do strony, na której pobierzesz WZORY DOKUMENTÓW


 
W artykule ponadto m.in. o najważniejszych zasadach rządzących kontrolą zarządczą w przedszkolu, jej zakresie i standardach, mechanizmie kontroli, zarządzaniu ryzykiem i o procedurze kontroli zarządczej w przedszkolu.
 
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz