Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska   Styczeń 2011

Podtył: Na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości.  Ostatnio mnożą się konferencje i szkolenia poświęcone diagnozie ustalania gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest to konsekwencja wpisania do nowych Pod... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

cykl Krótkie wykłady o dobrym wychowaniuedukacja przedszkolnanowa podstawa programowaobserwacja i diagnozaprzygotowanie do szkoływychowanie

Więcej z działu

Obserwacja i diagnoza

Więcej z tego numeru

Styczeń 2011

Podtył: Na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości. 


Ostatnio mnożą się konferencje i szkolenia poświęcone diagnozie ustalania gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest to konsekwencja wpisania do nowych Podstaw programowych wychowania przedszkolnego obowiązku przeprowadzenia jej w każdej grupie dzieci, które niebawem mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Warto więc – dla równowagi – przypomnieć cele, zakresy i metody nauczycielskiej diagnozy prowadzonej dla optymalizacji wychowania i kształcenia dzieci przedszkolnych oraz korzyści wynikające z jej stosowania.

O diagnozie nauczycielskiej mówimy wówczas, gdy jej cele mieszczą się w ramach działalności pedagogicznej przedszkola lub szkoły. Obejmuje się nią najczęściej dzieci, dlatego trzeba uwzględnić ich potrzeby rozwojowe i zdrowotne oraz specyfikę uczenia się. Ponieważ nie sposób oddzielić tego, czego dzieci uczą się w domu i w przedszkolu (lub w szkole), nauczycielska diagnoza obejmuje także ich środowisko rodzinne. Dlatego jest ona mocno osadzona w psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i społecznej. Nie oznacza to jednak, że traci pedagogiczną specyfikę.


W artykule przeczytamy o możliwościach zastosowania nauczycielskiej diagnozy (diagnoza konkretnego dziecka, wszystkich dzieci w grupie, gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole), o metodach nauczycielskiej diagnozy stosowanej dla potrzeb wychowania i kształcenia dzieci oraz o jej zastosowaniu w ustalaniu stopnia opanowania umiejętności i rozumowania u dzieci.