scenariusze zajęć i artykuły
Cechy dobrego nauczyciela
numer: Październik 2011 ( sprawdź dostępność)
dział: Problemy nauczycieli
etykiety: nauczyciel, rozwój osobisty
autor: Joanna Łukasik

Pobierz ten artykuł
Ten plik można pobrać bezpłatnie.
informacje o pliku

O cechach osobowych, autorytecie nauczyciela, jego zadaniach, rolach i funkcjach napisano wiele prac. Mimo to wciąż pojawiają się pytania: Jakie cechy powinien posiadać? Kim powinien być (do jakiego ideału dążyć), by osiągnąć sukces zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym?

Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe, szczególnie jeśli uwzględnimy wyzwania, jakie świat współczesny stawia właśnie nauczycielom. Stojąc wobec zmieniających się warunków społeczno-politycznych oraz zmieniających się norm prawa oświatowego, musi on wciąż odpowiadać na zaistniałą zmianę, podejmować refleksję nad samym sobą (działaniem, życiem, własnym „Ja”) i w konsekwencji pracować nad sobą (zgodnie z maksymą: jeśli chcesz coś zmienić w otaczającym cię świecie, zacznij najpierw zmieniać siebie). 

Liczę, że moja propozycja stanie się inspiracją bądź motywacją do refleksji nad sobą i własnym „uwikłaniem” w edukacyjny świat.