Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Miesięcznik
Dla Autorów

Miesięcznik „BLIŻEJ PRZEDSZKOLA” podejmie współpracę z autorami ciekawych artykułów lub scenariuszy zajęć skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Kontakt
Nadsyłane propozycje muszą być w całości autorskie i nie mogą być wcześniej publikowane w innych wydawnictwach, czasopismach ani w internecie. Nadesłane teksty zostaną przekazane do recenzji, na podstawie której zespół redakcyjny podejmie decyzję o przyjęciu materiału do publikacji w miesięczniku. Każdy z nadesłanych artykułów powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi, jakie zawiera INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. Scenariusz zajęć powinien zawierać temat, określenie grupy wiekowej, cele główne i autorskie propozycje zabaw, wierszy, opowiadań i piosenek. Nie przyjmujemy do recenzji scenariuszy, które zawierają utwory literackie zaczerpnięte z innych wydawnictw. Propozycje artykułów i scenariuszy prosimy przesyłać na adres redakcja@blizejprzedszkola.pl