Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wydawnictwo
Dla autorów

Wydawnictwo podejmie współpracę z autorami ciekawych publikacji skierowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego lub przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Kontakt
Nadsyłane propozycje muszą być w całości autorskie i nie mogą być wcześniej publikowane w innych wydawnictwach, ani zamieszczone w internecie. Nadesłane teksty zostaną poddane ocenie merytorycznej, na podstawie której Wydawca podejmie decyzję o przyjęciu publikacji do druku. Prosimy nie przesyłać propozycji składających się z samych wierszy lub bajek dla dzieci. Propozycje książek będących zbiorem prac plastycznych muszą posiadać profesjonalną dokumentację fotograficzną lub autor musi posiadać wszystkie egzemplarze prac przedstawionych w książce, w celu wykonania ich fotografii przez Wydawcę. Wersję elektroniczną propozycji wydawniczej (lub jej obszerny fragment) prosimy przesyłać mailem na adres: w.wolak@blizejprzedszkola.pl Z autorami propozycji wydawniczych zaakceptowanych do druku zostanie podpisana stosowna umowa określająca warunki współpracy i wysokość wynagrodzenia autorskiego.