wszystkie szkolenia
Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Zapisy w dzienniku. Planowanie tygodniowe i miesięczne. Obserwacja i diagnoza.

Konferencja
Miasto: Wrocław
Termin: 23/11/2017

Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realiz...

Zobacz

Konferencja
Miasto: Szczecin
Termin: 07/12/2017

Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realiz...

Zobacz