Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 431.34 kb
Stron: 3
Id: 1572

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – uwagi do planowania i realizacji zajęć

Aneta Wojnarowska   Styczeń 2012

Podstawą planowania zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego jest głębokie zrozumienie jej sensu. Niezbędna jest zatem znajomość założeń i celów metody, jak również zagrożeń i trudności, z jakimi można się spotkać podczas prowadzonych według niej zajęć. Wybierając ćwiczenia do sesji (p... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

Metoda Ruchu RozwijającegoWeronika Sherborne

Więcej z działu

Systemy pedagogiczne, koncepcje edukacyjne, nowatorskie metody...

Więcej z tego numeru

Styczeń 2012

Podstawą planowania zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego jest głębokie zrozumienie jej sensu. Niezbędna jest zatem znajomość założeń i celów metody, jak również zagrożeń i trudności, z jakimi można się spotkać podczas prowadzonych według niej zajęć.
Wybierając ćwiczenia do sesji (pojedynczego spotkania), powinniśmy się kierować wiedzą na temat ogólnych założeń metody, bazującej na analizie ruchu, odwołującej się do sekwencyjności ćwiczeń w przebiegu zajęć oraz założeń sformułowanych w rocznym programie pracy MRR. Podstawowym kryterium przy tworzeniu scenariusza zajęć powinny być jednak możliwości, ograniczenia i potrzeby całej grupy oraz poszczególnych uczestników sesji.


W dalszej części artykułu zostały opisane ogólne założenia dotyczące planowania zajęć oraz przedstawiono szczegóły organizacyjne konieczne do uwzględnienia przy przygotowywaniu rocznego planu pracy. Zostały także opisane formy rozpoczęcia i zakończenia (tu także tzw. relaks) z uczestnikami danej sesji i ich znaczenie dla właściwego przebiegu całości zajęć. Autorka poruszyła także kwestię konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć.