Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Hałabała wiersze kleci, ku radości wszystkich dzieci

„Hałabała wiersze kleci, ku radości wszystkich dzieci” – to pierwsza wspólna publikacja Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały.

W literackie przedsięwzięcie zaangażowało się 14 przedszkoli z 5 województw, organizując w swoich placówkach konkurs na wiersz o Krasnalu Hałabale, który jest bohaterem, obserwatorem przyrody i przyjacielem przedszkolaków. Konkurs skierowano do rodziców, nauczycieli i dzieci. Najlepsze wiersze, przeznaczono do publikacji i zilustrowano wykorzystując talenty plastyczne przedszkolaków.

Tomik „Hałabała wiersze kleci, ku radości wszystkich dzieci” zawiera 122 wiersze wraz z ilustracjami, krótką prezentację przedszkoli, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie i merytoryczną recenzję. Należy dodać, że każda z placówek pozyskała również środki w swoich środowiskach na sfinansowanie tego pomysłu.

Wydanie wspólnego tomiku wierszy, to sukces dla Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały i zachęta do dalszej twórczej pracy z dziećmi i dla dzieci. To doskonały sposób na dokumentowanie efektów edukacyjnych, dzielenie się osiągnięciami naszych wychowanków i jedna z metod owocnej współpracy z rodzicami. To także promocja naszych przedszkoli w szerszym środowisku.

Dziękuję pięknie:
- Zaangażowanym Przedszkolom należącym do KPKH i ich sponsorom,
- Pani recenzent dr Katarzynie Walotek-Ściańskiej za ciepłą, wnikliwą i mądrą opinię,
- Wydawcy KARBO za sprawną i miłą obsługę,
- Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach i Redakcji czasopisma „Bliżej Przedszkola” za patronat medialny.

W imieniu KPKH:
Małgorzata Samsel
dyr. Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie


Pod patronatem


Komentarze