Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 236.96 kb
Id: 5417

Praca nauczyciela w soboty – festyny, dni wolne, zielone przedszkola

Dariusz Skrzyński   Grudzień 2015

Uczestniczenie w zadaniach realizowanych poza godzina¬mi pensum należy zaliczyć do obowiązków, które nauczy¬ciel wykonuje w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia), pod warunkiem że te zajęcia i czynności wynikają z zadań statutowych przedszkola. Chodzi przede wszystkim o... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

nauczycielprzedszkoledyrektorprawo oświatowe

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Grudzień 2015

Uczestniczenie w zadaniach realizowanych poza godzina¬mi pensum należy zaliczyć do obowiązków, które nauczy¬ciel wykonuje w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia), pod warunkiem że te zajęcia i czynności wynikają z zadań statutowych przedszkola. Chodzi przede wszystkim o czynności związane z organizacją festynu czy dni otwartych w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Natomiast praca w dni, które są dniami wolnymi dla nauczyciela (sobota, niedziela), zobowiązuje dyrektora do udzielenia nauczycielowi innego dnia wolnego, ewentualnie zapłaty wynagrodzenia. Taka jest ogólna zasada. Niekiedy jednak trudno zaliczyć wykonywanie niektórych czynności w soboty do „zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. (…) Czas pracy to okres, w którym nauczyciel wykonuje określone przepisami prawa obowiązki i pozostaje do dyspozycji dyrektora. Wynosi on 40 godzin tygodniowo i jest rozłożony na 5 dni (w przypadku przedszkola zawsze od poniedziałku do piątku) (art. 42, 42c KN). Na te 40 godzin składa się pensum, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola (udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, szkolenia, spotkania z rodzicami itp.) oraz obowiązki związane z samokształceniem lub doskonaleniem zawodowym. (…)