Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 236.96 kb
Id: 5417

Praca nauczyciela w soboty – festyny, dni wolne, zielone przedszkola

Dariusz Skrzyński   Grudzień 2015

Uczestniczenie w zadaniach realizowanych poza godzina¬mi pensum należy zaliczyć do obowiązków, które nauczy¬ciel wykonuje w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia), pod warunkiem że te zajęcia i czynności wynikają z zadań statutowych przedszkola. Chodzi przede wszystkim o... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

nauczycielprzedszkoledyrektorprawo oświatowe

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Grudzień 2015

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Uczestniczenie w zadaniach realizowanych poza godzina¬mi pensum należy zaliczyć do obowiązków, które nauczy¬ciel wykonuje w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia), pod warunkiem że te zajęcia i czynności wynikają z zadań statutowych przedszkola. Chodzi przede wszystkim o czynności związane z organizacją festynu czy dni otwartych w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Natomiast praca w dni, które są dniami wolnymi dla nauczyciela (sobota, niedziela), zobowiązuje dyrektora do udzielenia nauczycielowi innego dnia wolnego, ewentualnie zapłaty wynagrodzenia. Taka jest ogólna zasada. Niekiedy jednak trudno zaliczyć wykonywanie niektórych czynności w soboty do „zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. (…) Czas pracy to okres, w którym nauczyciel wykonuje określone przepisami prawa obowiązki i pozostaje do dyspozycji dyrektora. Wynosi on 40 godzin tygodniowo i jest rozłożony na 5 dni (w przypadku przedszkola zawsze od poniedziałku do piątku) (art. 42, 42c KN). Na te 40 godzin składa się pensum, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola (udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, szkolenia, spotkania z rodzicami itp.) oraz obowiązki związane z samokształceniem lub doskonaleniem zawodowym. (…)
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz