Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 464.91 kb
Stron: 5
Id: 3380

Urlop dla poratowania zdrowia – obecnie i po zmianach

Dariusz Skrzyński   Czerwiec 2013

(…) Formalnymi warunkami ubiegania się i udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są: - zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem stosunek pracy jest już rozwiązany); - przepracowanie co na... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

dyrektormenadżernauczycielprawo oświatowe

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Czerwiec 2013

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest szczególnym uprawnieniem związanym z przeprowadzeniem zaleconego leczenia, ograniczonym tylko do nauczycieli placówek publicznych. Jakie są zatem formalne przesłanki do udzielenia urlopu?

W artykule przeczytamy o:
  • warunkach udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  • kwestii siedmioletniego stażu pracy przy urlopie dla poratowania zdrowia;
  • orzekaniu o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
  • odwołaniu od orzeczenia o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia;
  • wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
  • kwestii obowiązku udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
  • przedłużeniu, skróceniu i odwołaniu urlopu dla poratowania zdrowia oraz powrotu do pracy po jego zakończeniu;
  • urlopie dla poratowania zdrowia a kwestii uprawnień emerytalnych, wynagrodzenia podczas jego trwania oraz tzw. „trzynastki”;
  • o ochronie trwałości stosunku pracy nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania.
Zapoznamy się także z zasadami postępowania dyrektora przy udzielaniu urlopu oraz z proponowanymi zmianami w urlopie dla poratowania zdrowia.

Pobierz wzory dokumentów związane z tym zagadnieniem - znajdziesz je TU.

(…) Formalnymi warunkami ubiegania się i udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są: - zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem stosunek pracy jest już rozwiązany); - przepracowanie co najmniej 7 lat w oświacie (dotyczy udzielenia pierwszego urlopu; przy ubieganiu się o kolejne urlopy nie jest wymagany siedmioletni staż pracy); - uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia; - złożenie wniosku o udzielenie urlopu (nauczyciel do dyrektora, dyrektor do organu prowadzącego). Wynika to z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). W przypadku niespełnienia nawet jednego warunku, nie ma podstaw do udzielenia takiego urlopu, nawet jeśli lekarz wydał odpowiednie orzeczenie.

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania