Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Urlop dla poratowania zdrowia – obecnie i po zmianach

Dariusz Skrzyński   Czerwiec 2013

(…) Formalnymi warunkami ubiegania się i udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są: - zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem stosunek pracy jest już rozwiązany); - przepracowanie co na... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
Pomoce dydaktyczne 1
Pobierz pomoce dydaktyczne wykorzystane w tym scenariuszu. Pliki umieszczone są do osobnego pobrania

Więcej z tego numeru

Czerwiec 2013

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli jest szczególnym uprawnieniem związanym z przeprowadzeniem zaleconego leczenia, ograniczonym tylko do nauczycieli placówek publicznych. Jakie są zatem formalne przesłanki do udzielenia urlopu?

W artykule przeczytamy o:
  • warunkach udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  • kwestii siedmioletniego stażu pracy przy urlopie dla poratowania zdrowia;
  • orzekaniu o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
  • odwołaniu od orzeczenia o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia;
  • wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
  • kwestii obowiązku udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
  • przedłużeniu, skróceniu i odwołaniu urlopu dla poratowania zdrowia oraz powrotu do pracy po jego zakończeniu;
  • urlopie dla poratowania zdrowia a kwestii uprawnień emerytalnych, wynagrodzenia podczas jego trwania oraz tzw. „trzynastki”;
  • o ochronie trwałości stosunku pracy nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania.
Zapoznamy się także z zasadami postępowania dyrektora przy udzielaniu urlopu oraz z proponowanymi zmianami w urlopie dla poratowania zdrowia.

Pobierz wzory dokumentów związane z tym zagadnieniem - znajdziesz je TU.

(…) Formalnymi warunkami ubiegania się i udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są: - zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem stosunek pracy jest już rozwiązany); - przepracowanie co najmniej 7 lat w oświacie (dotyczy udzielenia pierwszego urlopu; przy ubieganiu się o kolejne urlopy nie jest wymagany siedmioletni staż pracy); - uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia; - złożenie wniosku o udzielenie urlopu (nauczyciel do dyrektora, dyrektor do organu prowadzącego). Wynika to z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). W przypadku niespełnienia nawet jednego warunku, nie ma podstaw do udzielenia takiego urlopu, nawet jeśli lekarz wydał odpowiednie orzeczenie.

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!
16. edycja FORUM | Kraków | 25-26 kwietnia 2024 zapisz się