Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Rekrutacja do przedszkoli. Jak stosować nową ustawę?

Dariusz Skrzyński  
Marzec 2014

Dotychczas zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli określało rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a dodatkowo odpowiednie uregulowania zawierały statuty przedszkoli. Powyższe rozporządzen... więcej
Pobierz plik

Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub wpisując kod do pobierania.

Jak pobierać?
Informacje o pliku
Typ pliku: pdf
Wielkość pliku: 159.58 kb
Stron: 3
Id: 4020

Zobacz również

dyrektor
menadżer
prawo oświatowe
przedszkole

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów:
dyrektor
menadżer
prawo oświatowe
przedszkole


lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Marzec 2014

Od 18 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli. Zmiany są na tyle istotne, że wymagają wprowadzenia w przedszkolu nowego porządku organizacyjnego i proceduralnego. W artykule opisano szczegółowo i w przejrzysty sposób zmiany, jakie weszły w życie wraz z nowymi przepisami, a w szczególności:
  • kryteria naboru;
  • procedurę przyjmowania dziecka do przedszkola;
  • dokumentowanie spełniania kryteriów.
Dotychczas zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli określało rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a dodatkowo odpowiednie uregulowania zawierały statuty przedszkoli. Powyższe rozporządzenie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., utraciło moc obowiązującą z dniem 19 stycznia 2014 r. W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa rekrutacyjna, która wprowadziła do ustawy o systemie oświaty nowy rozdział 2a: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Ponadto uchyliła pkt 6 w art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który wśród elementów treści statutu wymieniał zasady rekrutacji dzieci. W konsekwencji statut przedszkola nie może już regulować tych kwestii. Wprowadzone ustawą rekrutacyjną przepisy dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli określają: ● kryteria rekrutacji, ● procedurę przeprowadzania rekrutacji, ● procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, ● zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji. Na mocy przepisu przejściowego art. 6 i 7 ustawy rekrutacyjnej, w roku szkolnym 2014/2015 nowe przepisy dotyczące przyjmowania do przedszkoli będą obowiązywały z pewnymi modyfikacjami.