Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 159.58 kb
Stron: 3
Id: 4020

Rekrutacja do przedszkoli. Jak stosować nową ustawę?

Dariusz Skrzyński   Marzec 2014

Dotychczas zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli określało rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a dodatkowo odpowiednie uregulowania zawierały statuty przedszkoli. Powyższe rozporządzen... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektormenadżerprawo oświatoweprzedszkole

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Marzec 2014

Od 18 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli. Zmiany są na tyle istotne, że wymagają wprowadzenia w przedszkolu nowego porządku organizacyjnego i proceduralnego. W artykule opisano szczegółowo i w przejrzysty sposób zmiany, jakie weszły w życie wraz z nowymi przepisami, a w szczególności:
  • kryteria naboru;
  • procedurę przyjmowania dziecka do przedszkola;
  • dokumentowanie spełniania kryteriów.
Dotychczas zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli określało rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a dodatkowo odpowiednie uregulowania zawierały statuty przedszkoli. Powyższe rozporządzenie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., utraciło moc obowiązującą z dniem 19 stycznia 2014 r. W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa rekrutacyjna, która wprowadziła do ustawy o systemie oświaty nowy rozdział 2a: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Ponadto uchyliła pkt 6 w art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który wśród elementów treści statutu wymieniał zasady rekrutacji dzieci. W konsekwencji statut przedszkola nie może już regulować tych kwestii. Wprowadzone ustawą rekrutacyjną przepisy dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli określają: ● kryteria rekrutacji, ● procedurę przeprowadzania rekrutacji, ● procedurę odwoławczą w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, ● zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji. Na mocy przepisu przejściowego art. 6 i 7 ustawy rekrutacyjnej, w roku szkolnym 2014/2015 nowe przepisy dotyczące przyjmowania do przedszkoli będą obowiązywały z pewnymi modyfikacjami.