Typ: pdf
Wielkość: 286.57 kb
Id: 5127

Język obcy w przedszkolu od 1 września 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach

Dariusz Skrzyński   Wrzesień 2015

(…) Od 1 września 2015 r. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ma się stosować obowiązkowo do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (pięciolatki). W odniesieniu do młodszych dzieci, w zależności od możliwości organizacyjnych, może być stosow... więcej
Pobierz

Zobacz również

prawo oświatowenowa podstawa programowajęzyki obce

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2015

Od 1 września 2015 r. przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego ma obowiązek  zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków,  a od 1 września 2017 r. dla wszystkich dzieci – w ramach podstawy programowej. Dowiedz się, na jakich zasadach.
(…) Od 1 września 2015 r. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ma się stosować obowiązkowo do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (pięciolatki). W odniesieniu do młodszych dzieci, w zależności od możliwości organizacyjnych, może być stosowane do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu (szkole podstawowej) lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego. Decyzję w tym zakresie podejmuje w przypadku: * przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego – dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu pro¬wadzącego; * innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego. Od początku roku szkolnego 2017/2018 przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym będzie obligatoryjne w odniesieniu do wszystkich dzieci realizujących pod¬stawę programową wychowania przedszkolnego…