Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 508.12 kb
Stron: 3
Id: 873

Logopeda w każdym przedszkolu?

Joanna Juszczak-Guca   Kwiecień 2011

Z dniem 1 lutego 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące nowych zasad udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z jego ideą każde dziecko wymagające specjalistycznej pomocy powinn... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

logopediawczesne wspomaganiezajęcia dydaktyczno-wyrównawczeprawo oświatowe

Więcej z działu

Specjalne potrzeby edukacyjne

Więcej z tego numeru

Kwiecień 2011

Z dniem 1 lutego 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące nowych zasad udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z jego ideą każde dziecko wymagające specjalistycznej pomocy powinno ją otrzymać w bezpośrednim otoczeniu i w możliwie naturalnych warunkach, a więc najlepiej w placówce, do której uczęszcza. W myśl zapisów rozporządzenia wsparcie powinny uzyskać dzieci: niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnione, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci przewlekle chore, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbane środowiskowo, z trudnościami adaptacyjnymi.


W artykule przeczytamy m.in. o formach pomocy specjalistycznej wobec dziecka oraz jego rodziców i nauczycieli, warunkach jej udzielania oraz o zadaniach zespołu (który powinien powołać każdy dyrektor w swojej placówce) zajmującego się planowaniem, koordynowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.