Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 521.4 kb
Stron: 4
Id: 3854

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2013 rok

Dariusz Skrzyński   Styczeń 2014

Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele przedszkola publicznego, w tym oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, na zasadach określonych ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektormenadżernauczycielprawo oświatoweprzedszkoleszkoła

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Styczeń 2014

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Do 31 marca 2014 r. należy wypłacić nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. Warto zapoznać się z zasadami warunkującymi nabycie prawa do „trzynastki”, ustalenie jej wysokości i wypłatę, tym bardziej że będzie ona przyznawana na zmienionych zasadach – rozszerzono katalog okoliczności wyłączających konieczność przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

W artykule przeczytasz m.in. o:
  • zasadach przyznawania „trzynastki”;
  • „trzynastce” dla nauczyciela zatrudnionego zgodnie z organizacją pracy przedszkola i dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia;
  • wysokości i podstawie ustalania „trzynastki”;
  • sytuacjach, w których pracodawca nie wypłaca „trzynastki”.
Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele przedszkola publicznego, w tym oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, na zasadach określonych ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Prawo to nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych u pracodawców prywatnych, np. w przedszkolu niepublicznym, chyba że pracodawca przewidział taki rodzaj przywileju zatrudnionym pracownikom. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości zależy przede wszystkim od przepracowania w przedszkolu całego roku kalendarzowego (nie należy mylić z rokiem szkolnym). Nauczyciel, który pracował krócej niż rok, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w roku kalendarzowym. Oznacza to, że „trzynastkę” w pełnej wysokości otrzyma w 2014 r. tylko ten nauczyciel, który przepracował faktycznie cały 2013 r. „Trzynastkę” naliczoną proporcjonalnie do okresu przepracowanego w 2013 r. dostanie natomiast ten, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy.
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz