Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 521.4 kb
Stron: 4
Id: 3854

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2013 rok

Dariusz Skrzyński   Styczeń 2014

Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele przedszkola publicznego, w tym oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, na zasadach określonych ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

dyrektormenadżernauczycielprawo oświatoweprzedszkoleszkoła

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Styczeń 2014

Do 31 marca 2014 r. należy wypłacić nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. Warto zapoznać się z zasadami warunkującymi nabycie prawa do „trzynastki”, ustalenie jej wysokości i wypłatę, tym bardziej że będzie ona przyznawana na zmienionych zasadach – rozszerzono katalog okoliczności wyłączających konieczność przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

W artykule przeczytasz m.in. o:
  • zasadach przyznawania „trzynastki”;
  • „trzynastce” dla nauczyciela zatrudnionego zgodnie z organizacją pracy przedszkola i dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia;
  • wysokości i podstawie ustalania „trzynastki”;
  • sytuacjach, w których pracodawca nie wypłaca „trzynastki”.
Zgodnie z art. 48 Karty Nauczyciela nauczyciele przedszkola publicznego, w tym oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, na zasadach określonych ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Prawo to nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych u pracodawców prywatnych, np. w przedszkolu niepublicznym, chyba że pracodawca przewidział taki rodzaj przywileju zatrudnionym pracownikom. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości zależy przede wszystkim od przepracowania w przedszkolu całego roku kalendarzowego (nie należy mylić z rokiem szkolnym). Nauczyciel, który pracował krócej niż rok, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w roku kalendarzowym. Oznacza to, że „trzynastkę” w pełnej wysokości otrzyma w 2014 r. tylko ten nauczyciel, który przepracował faktycznie cały 2013 r. „Trzynastkę” naliczoną proporcjonalnie do okresu przepracowanego w 2013 r. dostanie natomiast ten, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy.