Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 962.26 kb
Id: 6236

Konsekwencje wobec nauczycieli nierzetelnie wypełniających dokumentację (pobierz BEZPŁATNIE tylko w dniach 12-28 lutego 2017 r.)

Dariusz Skrzyński   Luty 2017

"(...) Weryfi kacji jakości wykonywanej pracy, również w obszarze prowadzenia dokumentacji, służy postępowanie w  sprawie oceny pracy nauczyciela. Niska jakość wykonywanych obowiązków powinna się przełożyć na ocenę pracy. Dyrektor może więc wszcząć postępowanie w każdej sytuacji, gdy otrzymuje sygna... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać bezpłatnie.

Zobacz również

dokumentacjadyrektornauczycielprawo oświatowe

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2017

"(...) Weryfi kacji jakości wykonywanej pracy, również w obszarze prowadzenia dokumentacji, służy postępowanie w  sprawie oceny pracy nauczyciela. Niska jakość wykonywanych obowiązków powinna się przełożyć na ocenę pracy. Dyrektor może więc wszcząć postępowanie w każdej sytuacji, gdy otrzymuje sygnały co do złej jakości pracy wykonywanej przez nauczyciela (np. skargi od rodziców dzieci). Wpływ na ocenę będzie miał również sposób wykonywania obowiązków dokumentacyjnych. Dyrektor, dokonując oceny pracy nauczyciela, uwzględnia zarówno zadania związane z przestrzeganiem porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć), jak i związane z prowadzeniem dokumentacji (...)"