Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Zasady udzielania zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

Dariusz Skrzyński   Czerwiec 2012

Fragment artykułu: Warunki spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zostały określone w ustawie o systemie oświaty, dalej u.s.o. Dziecko pięcioletnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (art. 14 ust. 3 u.s.o.). Za spełnianie obowiązku rocznego pr... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (11.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
Pomoce dydaktyczne 1
Pobierz pomoce dydaktyczne wykorzystane w tym scenariuszu. Pliki umieszczone są do osobnego pobrania

Więcej z tego numeru

Czerwiec 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Fragment artykułu:
Warunki spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zostały określone w ustawie o systemie oświaty, dalej u.s.o. Dziecko pięcioletnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (art. 14 ust. 3 u.s.o.). Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uznaje się uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego (zespół przedszkolny, punkt przedszkolny). Obowiązek ten może być realizowany zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Powinność uczestniczenia w rocznym przygotowaniu przedszkolnym rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą pięć lat (art. 14 ust. 3a u.s.o.). o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
Decyzja może być wydana tylko na wniosek rodziców, skierowany bezpośrednio do dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte do dnia 31 maja. Zezwolenie może zatem dotyczyć roku szkolnego następującego po roku złożenia wniosku. Do wniosku rodzice dołączają: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (art. 16 ust. 8 i 10 u.s.o.).
We wszystkich formach wychowania przedszkolnego jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).


Z dalszej części tego merytorycznego artykułu dowiemy się:
- jakie są kolejne kroki toku postępowania przy ubieganiu się o zezwolenie na tzw. edukację domową;
- jaką rolę w ubieganiu się o tzw. edukację domową pełnią rodzice i dyrektor przedszkola;
- jakie terminy obowiązują w poszczególnych etapach postępowania.


Artykułowi towarzyszą:
- wzory dokumentów w sprawie decyzji dotyczącej zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/oddziałem przedszkolnym/inną formą wychowania, które można pobrać za darmo ze strony www.blizejprzedszkola.pl/przygotowanie


Objętość artykułu:
3 strony.

 

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!
16. edycja FORUM | Kraków | 25-26 kwietnia 2024 zapisz się