WIEWIÓRKA ZUU W ŚWIECIE PRZYRODY


Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie

/Albert Schweitzer/

Świat przyrody jest fascynujący, tajemniczy, dostarcza pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza. Poznawanie, obcowanie z przyrodą rozbudza naszą wyobraźnię, wrażliwość. Już od najmłodszych lat należy kształtować w człowieku umiłowanie do przyrody, aby ludzkość nie odczuła z jej strony konsekwencji np. takich jak wyginięcie pewnych gatunków zwierząt itd. Dziecko powinno doświadczać jak długotrwały jest proces odradzania się przyrody, aby zrozumiałą że należy ją szanować.

Projekt „Wiewiórka ZUU w świecie przyrody” – skierowany jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi (3 - 6-letnimi). Jego zadaniem jest propagowanie u dzieci chęć eksplorowania świata przyrody, ekologii oraz uświadomienie dzieciom, iż człowiek jest częścią przyrody i ma na nią znaczący wpływ.

Projekt edukacyjny – to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin. Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca do realizacji do określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego). Podczas udziału w projekcie dzieci będą poznawały życie wiewiórek, niedźwiedzi brunatnych. Zapoznają się z charakterystycznymi cechami zimy. Kluczowym elementem w projekcie są eksperymenty, które dzieci będą wykonywały wraz z nauczycielem.

Tytułowa wiewiórka ZUU wprowadza w atrakcyjny sposób w świat przyrody. Zachęca dzieci do zgłębiania wiedzy przyrodniczej poprzez eksperymenty, obserwacje, poszukiwanie. Celem projektu „Wiewiórka ZUU w świecie przyrody” jest uświadomienie życzliwości i troski o świat przyrody.

Na czym polega udział w projekcie?

Przedszkola, które są chętne do współpracy wybierają koordynatora projektu, następnie koordynator przekazuje listy od wiewióki nauczycielom, którze je realizują (realizację projektu nauczyciele odnotowują w dzienniku przyrodniczo - ekologicznym). Następnie, po realizacji scenariuszy ujętych w liście, nauczyciele przygotowują np. 3 eksperymenty, bądź opisują wybraną przez siebie obserwację przyrodniczą - umieszczają je w dzienniku i dołączają zdjęcia. Tak uzupełniony dziennik powraca do koordynatora projektu w danym przedszkolu, a następnie koordynator przygotowuje "Przedszkolną księgę eksperymentów i obserwacji przyrodniczych". Do maja nauczyciele wraz z dziećmi zbierają makulaturę, natomiast zysk ze sprzedaży makulatury nauczyciele przeznaczają na adopcję niedźwiadka (Fundacja WWF). Koordynatorz przesłają jeden egzemplarz księgi eksperymentów do Organizatora. Za udział w projekcie będą przewidziane dyplomy.

Organizator: Ewelina Kasperczak (ewlinka2@wp.pl)

Listy do wiewiórki można otrzymać kontaktując się mailowo z Organizatorką.

Pod patronatem

Komentarze

Zobacz również


Ogólnopolski Klub EkoEdukatora

Ogólnopolski Klub EkoEdukatora

Bezpłatne spotkania dla nauczycieli.

Dlaczego warto uczyć angielskiego małe dzieci?

Dlaczego warto uczyć angielskiego małe dzieci?

Pomysły na kreatywną naukę języka angielskiego.

Koala i Mysz

Koala i Mysz

Wyjątkowe picturebooki

IV edycja konkursu EDUeko rozstrzygnięta!

IV edycja konkursu EDUeko rozstrzygnięta!

Przedszkole z Nowej Huty ponownie najbardziej ekologiczne.