Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Aniołkowe granie

W 2004 roku, zrodził się pomysł na włączenie idei rodzicielstwa zastępczego w działania wrocławskiej edukacji. I tak, z inicjatywy dwóch wrocławskich dyrektorów przedszkoli: Katarzyny Głowik-Jamróz – dyrektora Przedszkola nr 56  Niezapominajka oraz Jolanty Hejdy – dyrektora

Przedszkola nr 31 im. J. Porazińskiej, powstał Projekt Aniołkowe Granie do którego przed laty dołączył Sylwester Pajęcki – dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Celem  Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Nasze działania obejmują różnorodne inicjatywy: seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia edukacyjno- informacyjne, animacje lokalne, przedsięwzięcia edukacyjne i inne.

Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się  w placówkach opiekuńczych. Od 2017 roku projekt realizowany jest także poza granicami Wrocławia, w innych miastach.
 

Plakat

Dowiedz się więcej

Pod patronatem

Komentarze