Wywiad z Panią Agatą Wawer - założycielem przedszkola Zielona Ciuchcia na Bielanach


Przedszkole Zielona Ciuchcia na Bielanach istnieje od 1996 roku w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 15 urodziny. Oto wywiad z Panią Agatą Wawer – pomysłodawcą i założycielem przedszkola Zielona Ciuchcia na Bielanach.
 
 
 

 
 
 • Jak powstał pomysł stworzenia przedszkola?
   
Na długo przed uruchomieniem pierwszego przedszkola….
Mój najstarszy syn Maciek bardzo przeżywał rozstanie związane z pójściem do przedszkola. 1993 roku były to czas tzw. „czerwonej linii” w przedszkolach państwowych.  „Czerwona linia”, której nie mógł przekroczyć rodzic odprowadzający dziecko do przedszkola. Codzienny płacz w szatni, smutek własnego dziecka oraz brak zrozumienia kadry pedagogicznej spowodował, że zaczęłam szukać rozwiązania w innych krajach europejskich. Będąc młodym pedagogiem wierzyłam, że znajdę rozwiązanie. I zdarzyło się. Zainspirował mnie artykuł w czasopiśmie Twoje Dziecko psycholog Teresy Jakubowskiej o idei Zielonego Domu francuskiej psychoanalityk Francoise Dolto oraz doświadczenia angielskich Playgroups . Później potoczyło się wszystko błyskawicznie Instytut Francuski, tłumaczenie książek słynnej psychoanalityk, nawiązanie współpracy  z Małym Domem w Lilli we Francji, zaproszenie do wspólnego przedsięwzięcia cudowną psycholog Zosię Panasiuk-Czepulonis i Instytut Psychologii i Psychoanalizy, który kiedyś gościł w Polsce Francoise Dolto. Prezes i założycielka Instytutu dr Katarzyna Walewska adiunkt w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW  jest do dzisiejszego dnia dobrym duchem Zielonych Domów….  Dalej ustalenie programu zajęć….. i znalezienie miejsca na spotkania grupy rodziców z małymi dziećmi.

Jest rok 1995 razem z Zosią prowadzimy zajęcia na warszawskich Bielanach. Możemy korzystać bezpłatnie z sali sportowej judo. W zamian sprzątamy salę judokom. Bawimy się z dziećmi na dużej sali wypełnionej materacami. Na zajęcia przyjeżdżają dzieci z całej Warszawy. Pierwsze miejsce dla najmłodszych dzieci, gdzie rodzice bawiąc się wspólnie oswajają dzieci z grupą. Uczą pierwszych kontaktów społecznych. Zosia Panasiuk-Czepulonis wspiera rodziców swoją wiedzą psychologiczną, ja układam plan gier i zabaw integracyjnych.

W tym samym czasie na bielańskim osiedlu do wydzierżawienia jest lokal po byłym klubo-przedszkolu nieprawdopodobnie zdewastowany. Można sobie to wyobrazić wiedząc, że na pierwszym poziomie stoi po kolana woda…. I jest to dla mnie kolejne wyzwanie…. 01.09.1996 otwarte zostaje pierwsze Przedszkole Zielona Ciuchcia przy ul. Klaudyny 32.

Przedszkole urosło razem z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia Zielonego Domu


 
 • Czy pamięta Pani pierwsze dni w przedszkolu?

Pamiętam pierwszą grupę dzieci przedszkolnych i grupę dzieci Zielony Dom. Do dzisiaj pamiętam imiona tych dzieci. Obecnie są już dorosłymi ludźmi. Tak jak mój najstarszy syn - na drugim roku studiów.
 
 • Ile dzieci liczyło na początku przedszkole a ile jest obecnie?

W pierwszym miesiącu – niewiele, obecnie razem z przedszkolami spółki ok. 1000.
 
 • Czym różni się Pani zdaniem przedszkole publiczne od prywatnego?

Nasza Zielona Ciuchcia jest przedszkolem nastawionym na wszechstronny rozwój dziecka. Dajemy dzieciom możliwość rozwoju w różnych dziedzinach. Oprócz edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej i innych wynikających z autorskiego Programu Wychowawczego Zielonej Ciuchci dzieci mają kontakt ze specjalistami, pasjonatami różnych dziedzin artystycznych i sportowych– plastyka, ceramika, muzyka, taniec, szachy, balet, piłka nożna, angielski itp. Zapraszane są teatrzyki do przedszkola, ale również wyjeżdżamy do galerii, muzeów i teatrów. Biorą udział w olimpiadach, turniejach.

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do dziecka. Z powodzeniem nasi pedagodzy dostosowuję zagadnienia dydaktyczne i wychowawcze do możliwości dziecka. Zawsze pracujemy wielopoziomowo.

 Bardzo ważna dla personelu przedszkola jest bardzo dobra adaptacja dzieci, ich komfort i dobre samopoczucie. Dlatego prężnie działają przez cały rok szkolny zajęcia Zielonego Domu, a w sierpniu i we wrześniu uruchamiamy program Dobrej Adaptacji.

Nastawieni jesteśmy na permanentne doskonalenie kadry pedagogicznej i zarządzającej. Cykle szkoleń umożliwiają prowadzenie placówek przedszkolnych jednorodnie.
 
 • Jaki program jest realizowany w przedszkolach?

Autorski Program Wychowania Przedszkola Zielona Ciuchcia przygotowany przez najlepszych pedagogów z naszego przedszkola pod kierunkiem znakomitego specjalisty, od wielu lat współpracującego ze mną - Alicję Dorozińską.
 • Jaka jest rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka?

Przedszkole daje dzieciom podstawę – uczy funkcjonowania w świecie społecznym, wdraża do samodzielności, daje dobre przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej, rozwija talenty.
 
 • Jakich zachowań dziecko powinno uczyć się w przedszkolu (czego może oczekiwać od przedszkola rodzic)?

Przede wszystkim dziecko powinno nauczyć się współpracować w grupie, rozpoznawać potrzeby swoje i innych, przygotować go zgodnie z Podstawą Programową MEN do edukacji szkolnej – między innymi wyrobić gotowość do podjęcia nauki czytania, pisania i rozwiązywania zadań matematycznych. Bardzo ważna jest wdrażanie dzieci do samodzielności – ubieranie się i rozbieranie, wiązanie butów, korzystanie z toalety, kulturalne spożywanie posiłków, dbanie o otoczenie, sprzątanie po sobie, nakrywanie do stołu, robienie samodzielne kanapek czy samodzielne nakładanie na talerz posiłków

 • Czy Zielona Ciuchcia uczy dzieci  języków obcych,  i czy zgadza się Pani z opinią, że już  w przedszkolu dzieci powinny uczyć się języków?

Zielona Ciuchcia na Bielanach jest prekursorem programowym. Od dwóch lat wdrażamy specjalny program nauczania języka angielskiego opary a częściowej immersji. Metoda ta zakłada  naturalny kontakt dzieci w sytuacjach codziennych z językiem angielskim. Lektor towarzyszy dzieciom w grupach starszych 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Metoda ta daje  niepowtarzalną okazja do osłuchania się z językiem angielskim i przełamania bariery językowej. Efekty są znakomite.
 
 • Jakie ma Pani najbliższe plany na rozwój przedszkola?
   
Największe wyzwanie to uruchomienie dla naszych podopiecznych Szkoły Marzeń – moich i rodziców, którzy od lat zgłaszają swoje prośby o uruchomienie kolejnego etapu edukacyjnego. Myślę, że jest to idealny czas, żeby Projekt „Szkoła Marzeń” został wdrożony w życie. Obecnie wyróżniający się pedagodzy  z mojego Przedszkole Zielona Ciuchcia – Bielany przy ul. Klaudyny 32 Pani Agnieszka Bonisławska, Pani Magdalena Wiśniowska i Pani Emilia Kowalewska pracują pod okiem metodyków wokół koncepcji „Szkoły Marzeń”, która ma zapewnić ciągłość programową, dać możliwość rozwijania talentów, kontynuację nauczania języka angielskiego metodą immersji pełnej, zapewnić opiekę i wychowanie na najwyższym poziomie. Projekt „Szkoła Marzeń” wymaga dobrych warunków lokalowych. Obecnie mamy dwie lokalizacje, które bierzemy pod uwagę na warszawskich Bielanach. Ale nie zamykają one jeszcze poszukiwania dobrego miejsca na bielańską szkołę.


 

Komentarze