Niedziela, 27 Lutego 2011, 18:18:34


Pomagamy ptakom - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Temat kompleksowy: Zima w pełni.

Temat zajęć: Pomagamy ptakom – wysłuchanie opowiadania E. Scheuering „Głodny ptaszek”; Zajęcia plastyczne - wykonanie plakatu tematycznego.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania.
 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych.

CELE OPERACYJNE:

 • Rozwiązuje diagram literowo-liczbowy.
 • Słucha w skupieniu opowiadania nauczyciela.
 • Wie, jak można pomóc ptakom przetrwać zimę.
 • Potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków.
 • Umie, przeliczać w zakresie 8.
 • Klasyfikuje zbiory pod względem ilościowym.
 • Czyta ze zrozumieniem.
 • Estetycznie wykonuje pracę plastyczną.

 Pomoce:

 • Sylwety do opowiadania: babcia, chłopiec, piekarnia, karmnik, gil, sikorka, wróbel, gołąb, sroka, wrona; podpisy do globalnego czytania. Różne rodzaje pokarmu dla ptaków. Klej, piórka z papieru, wybijanka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.Zabawa integracyjna „Iskierka”.

 1. Rozwiązanie diagramu liczbowo-literowego na tablicy z hasłem POMOCY! Dzieci zastanawiają się kto prosi je o pomoc. Podpowiedzią będą zagadki słuchowe (odgłosy ptaków).
   
 2. Wysłuchanie opowiadania N. „Głodny ptaszek” ilustrowanego sylwetami.
   
 3. Rozmowa kierowana na temat pomocy ptakom.

  - Dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą?
  - Jakie pokarmy można podawać ptakom?
  - Ustalenie w jaki sposób należy przygotować się do sprawowania takiej opieki.
   
 4. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej – na podstawie podpisów do obrazków z tablicy.
   
 5. Zabawa ruchowa „Ptaszki do karmnika” – utrwalanie nazw wybranych gatunków ptaków, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8.
  Dzieci podzielone na 3 grupy. Na hasło SIKORKI do karmnika wybrana grupa ptaków podlatuje do karmnika pozostałe grupy do ilustracji przedstawiających dany gatunek (GILE, SROKI). Dzieci przy karmniku liczą ile ich jest, wybierają kartonik z odpowiednią liczbą. Następnie wspólnie ustalają których ptaków jest najwięcej i najmniej.
   
 6. Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie podpisów do ilustracji (Karty Pracy)

II. Zajęcia techniczno – plastyczne.

 1. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na piórka ptasie.
   
 2. Zabawa „Paluszki maluszki”.
   
 3. Zapoznanie z tematem i formą zajęć. Wybicie elementów z karty, naklejenie ich według słownej instrukcji nauczyciela. Dorysowanie ptaków i pokarmu dla nich.
   
 4. Stworzenie galerii plakatów w pomieszczeniu sali plastycznej.
   
 5. Wspólny taniec „Zimowa poleczka.

 

 

 

 

 

 
 


 

Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

Ostatnio on-line:
10 miesięcy temu

Polecane