Awans zawodowy nauczyciela według nowego stanu prawnego

Edukator: Jolanta Siuda-Lendzion

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

20

maks. ilość uczestników

1. Poznanie stanu prawnego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

2. Zapoznanie z zadaniami dyrektora oraz opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela wg przepisów prawa.

3. Analiza i poznanie zadań nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela.

4. Nabycie umiejętność napisania poprawnego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

5. Poznanie procedury pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnej.

6. Poznanie zasad dobrej autoprezentacji.Przebieg szkolenia


1. Prezentacja stanu prawnego procedury awansu zawodowego nauczyciela.

2. Zadania dyrektora i opiekuna stażu w procedurze awansu zawodowego nauczyciela – praca w parach - omówienie.

3. Analiza zadań nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela - praca w zespołach.

4. Opracowanie szablonu planu rozwoju zawodowego na każdym poziomie awansu zawodowego nauczyciela.

5. Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Procedura egzaminacyjna i kwalifikacyjna nadania kolejnego stopnia awansu.

7. Zapoznanie z tajnikami skutecznej autoprezentacji.

 

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przed edukatora: 

  1. Materiały zawierające omówienie stanu prawnego w awansie zawodowym.
  2. Wzory planów rozwoju zawodowego na każdy stopień awansu zawodowego.
  3. Harmonogram awansu zawodowego na poszczególne stopnie.
  4. Wzory dokumentów niezbędnych w procedurze awansu zawodowego (wnioski, zaświadczenia, dokumentacja formalna itp.).

Forma szkolenia: Prezentacja z elementami działania nauczycieli - praca w zespołach, metoda praktyczna - dyskusje, praktyczne działanie uczestników szkolenia.

Wymagany sprzęt: Sala wyposażona w projektor multimedialny, szary papier, flamastry, białe kartki A4, długopisy.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

rozwój osobisty
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobków

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja ekologiczna przedszkolaka

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Tańce i zabawy z instrumentami

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność d...

Zobacz

Konferencja
Miasto:
Termin: 06/12/2018

Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwia...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wszystko z papieru

Zobacz