Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

7

godzin dydaktycznych

30

maks. ilość uczestników

Cel szkolenia

 • poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce,
 • przegląd form pomocy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • poznanie zasad obowiązującej dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Przebieg szkolenia

 1. Przepisy prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej – analiza przepisów zawartych m.in. w następujących dokumentach:
  • konwencja o prawach dziecka;
  • ustawa o systemie oświaty;
  • ustawa Prawo oświatowe;
  • rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (definicja, cele, zadania) w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Obserwacja pedagogiczna podstawą do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • obowiązujące formy pomocy;
  • zindywidualizowana ścieżka obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Zadania dyrektora, nauczycieli oraz specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • omówienie obowiązków dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • omówienie zadań nauczyciela – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w toku bieżącej pracy;
  • zadania specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Procedura udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki:
  • harmonogram pomocy psychologiczno-pedagogicznej w układzie roku szkolnego.
 7. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • obowiązująca dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Małgorzata Popiel
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ru...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Skuteczne sposoby na radzenie sobie z wypalen...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

zobacz

Szkolenie on-line

Wczesna stymulacja do nauki czytania

zobacz