Dominik Machał

Dyplomowany Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.
Czytaj więcej