wszyscy edukatorzy

Jan Amos Jelinek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na A
Czytaj więcej


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szk...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksp...

Zobacz