Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 341.36 kb
Id: 5614

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek – w kontekście zmian wprowadzonych we wrześniu 2015 roku

Dariusz Skrzyński   Luty 2016

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (7.38 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

nadzór pedagogicznyzmiany prawnekontrola zarządczaewaluacjawymoginauczyciel

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2016

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego. (…) Od 1 września zmianie uległa również definicja pojęcia ewaluacji – rozumie się przez nią proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w przedszkolu. Aby spełnić badane wymagania, przedszkole obowiązane jest realizować każde z tych 12 wymagań co najmniej na poziomie podstawowym.(…) Nowe zasady nadzoru stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, z  wyjątkiem zasad, które określają zadania dyrektora przedszkola dotyczące nadzoru pedagogicznego. Wskazane wyłączenie wynika z art. 89 ust. 1 u.s.o., zgodnie z którym do niepublicznych przedszkoli nie stosuje się art. 35 ust. 4 u.s.o., tj. przepisu nakładającego na dyrektorów publicznych przedszkoli obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zatem dyrektorzy niepublicznych przedszkoli nie sprawują nadzoru pedagogicznego i nie wykonują zadań, o których mowa w § 24–26 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.