Typ: pdf
Wielkość: 341.36 kb
Id: 5614

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek – w kontekście zmian wprowadzonych we wrześniu 2015 roku

Dariusz Skrzyński   Luty 2016

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków... więcej
Pobierz

Zobacz również

nadzór pedagogicznyzmiany prawnekontrola zarządczaewaluacjawymoginauczyciel

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2016

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego. (…) Od 1 września zmianie uległa również definicja pojęcia ewaluacji – rozumie się przez nią proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w przedszkolu. Aby spełnić badane wymagania, przedszkole obowiązane jest realizować każde z tych 12 wymagań co najmniej na poziomie podstawowym.(…) Nowe zasady nadzoru stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, z  wyjątkiem zasad, które określają zadania dyrektora przedszkola dotyczące nadzoru pedagogicznego. Wskazane wyłączenie wynika z art. 89 ust. 1 u.s.o., zgodnie z którym do niepublicznych przedszkoli nie stosuje się art. 35 ust. 4 u.s.o., tj. przepisu nakładającego na dyrektorów publicznych przedszkoli obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zatem dyrektorzy niepublicznych przedszkoli nie sprawują nadzoru pedagogicznego i nie wykonują zadań, o których mowa w § 24–26 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.