Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 341.36 kb
Id: 5614

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek – w kontekście zmian wprowadzonych we wrześniu 2015 roku

Dariusz Skrzyński   Luty 2016

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (7.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

nadzór pedagogicznyzmiany prawnekontrola zarządczaewaluacjawymoginauczyciel

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2016

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Z dniem 1 września 2015 roku do u.s.o. dodano art. 21a. Nakłada on na przedszkola obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego. (…) Od 1 września zmianie uległa również definicja pojęcia ewaluacji – rozumie się przez nią proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w przedszkolu. Aby spełnić badane wymagania, przedszkole obowiązane jest realizować każde z tych 12 wymagań co najmniej na poziomie podstawowym.(…) Nowe zasady nadzoru stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, z  wyjątkiem zasad, które określają zadania dyrektora przedszkola dotyczące nadzoru pedagogicznego. Wskazane wyłączenie wynika z art. 89 ust. 1 u.s.o., zgodnie z którym do niepublicznych przedszkoli nie stosuje się art. 35 ust. 4 u.s.o., tj. przepisu nakładającego na dyrektorów publicznych przedszkoli obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zatem dyrektorzy niepublicznych przedszkoli nie sprawują nadzoru pedagogicznego i nie wykonują zadań, o których mowa w § 24–26 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz