Scenariusze zajęć i artykuły
Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
aaautor: Ewa Zielińska
etykiety: Ewa Zielińska, metody aktywne, twórczość

Pobierz ten artykuł

Aby pobrać plik, musisz być zalogowany. Zaloguj się, lub zarejestruj!
Ten plik można pobrać za pomocą SMS, lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku
Scenariusze zajęć i artykuły Luty 2013 Systemy pedagogiczne, koncepcje edukacyjne, nowatorskie metody...

Fragment artykułu:
Według Bogdana Suchodolskiego twórczość to pewna postawa wobec życia, mająca swój wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania nieznanych problemów, zadań. Występuje tam, gdzie powstają nowe jakości i wartości będące wynikiem osobistych działań i poszukiwań. Edward Nęcka podkreśla, że ludzie twórczy są otwarci na informacje niepewne lub sprzeczne. Mają potrzebę poznawania nowości, są dociekliwi oraz wytrwali w oczekiwaniu na rezultat. Nie boją się też popełniać błędów.
Metody rozwijania zdolności twórczych muszą być dostosowane do wieku dziecka, jego możliwości i umiejętności. Dlatego rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej jest nieograniczona. Ma pokazywać dzieciom, że ich pomysły są wartościowe i od czasu do czasu zapewnić im możliwość działania bez oceny.
Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym przejawia się w różnych formach jego działalności. Wystarczy tylko stworzyć sprzyjające warunki, aby pobudzić i rozwijać zdolności twórcze małych dzieci. Dlatego postanowiłam przy pomnieć nauczycielkom wychowania przedszkolnego różne metody aktywizujące, wspomagające rozwój dziecka i rozwijające jego aktywność. Od wielu lat w wychowaniu przedszkolnym szuka się nowatorskich rozwiązań metodycznych wspomagających rozwój dziecka. Prowadzi się zabawy, ćwiczenia pobudzające i stymulujące zmysły, aby wyzwolić własną aktywność dziecka. Dzięki niej nauczycielowi łatwiej zrozumieć środowisko wychowawcze dziecka, a dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i możliwość odprężenia się. Aktywność własna dziecka ma także wpływ na ograniczenie częstotliwości występowania zachowania agresywnego. W przedszkolach wykorzystuje się metody aktywizujące wspomagające lub stymulujące rozwój dziecka.

W dalszej części tekstu znajdziemy krótką charakterystykę następujących metod aktywnych w kontekście ich znaczenia dla rozwoju dziecka:

 • zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna);
 • metody rozwijające świadomość ciała;
 • zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki;
 • kinezjologia edukacyjna;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • pedagogika zabawy;
 • muzykoterapia;
 • metody Kniessów, Orffa, Labana;
 • zabawy grafomotoryczne;
 • drama;
 • zabawy rytmiczne;
 • techniki plastyczne.