scenariusze zajęć i artykuły
Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
numer: Luty 2013 ( sprawdź dostępność)
dział: Systemy pedagogiczne, koncepcje edukacyjne, nowatorskie metody...
etykiety: Ewa Zielińska, metody aktywne, twórczość
autor: Ewa Zielińska

Pobierz ten artykuł
Ten plik można pobrać za pomocą SMS lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku

Fragment artykułu:
Według Bogdana Suchodolskiego twórczość to pewna postawa wobec życia, mająca swój wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania nieznanych problemów, zadań. Występuje tam, gdzie powstają nowe jakości i wartości będące wynikiem osobistych działań i poszukiwań. Edward Nęcka podkreśla, że ludzie twórczy są otwarci na informacje niepewne lub sprzeczne. Mają potrzebę poznawania nowości, są dociekliwi oraz wytrwali w oczekiwaniu na rezultat. Nie boją się też popełniać błędów.
Metody rozwijania zdolności twórczych muszą być dostosowane do wieku dziecka, jego możliwości i umiejętności. Dlatego rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej jest nieograniczona. Ma pokazywać dzieciom, że ich pomysły są wartościowe i od czasu do czasu zapewnić im możliwość działania bez oceny.
Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym przejawia się w różnych formach jego działalności. Wystarczy tylko stworzyć sprzyjające warunki, aby pobudzić i rozwijać zdolności twórcze małych dzieci. Dlatego postanowiłam przy pomnieć nauczycielkom wychowania przedszkolnego różne metody aktywizujące, wspomagające rozwój dziecka i rozwijające jego aktywność. Od wielu lat w wychowaniu przedszkolnym szuka się nowatorskich rozwiązań metodycznych wspomagających rozwój dziecka. Prowadzi się zabawy, ćwiczenia pobudzające i stymulujące zmysły, aby wyzwolić własną aktywność dziecka. Dzięki niej nauczycielowi łatwiej zrozumieć środowisko wychowawcze dziecka, a dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i możliwość odprężenia się. Aktywność własna dziecka ma także wpływ na ograniczenie częstotliwości występowania zachowania agresywnego. W przedszkolach wykorzystuje się metody aktywizujące wspomagające lub stymulujące rozwój dziecka.

W dalszej części tekstu znajdziemy krótką charakterystykę następujących metod aktywnych w kontekście ich znaczenia dla rozwoju dziecka:

 • zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna);
 • metody rozwijające świadomość ciała;
 • zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki;
 • kinezjologia edukacyjna;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • pedagogika zabawy;
 • muzykoterapia;
 • metody Kniessów, Orffa, Labana;
 • zabawy grafomotoryczne;
 • drama;
 • zabawy rytmiczne;
 • techniki plastyczne.