Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej

Edukator:

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

W trakcie szkolenia uczestnicy: poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka, przeanalizują zadania nauczyciela wobec dziecka i rodziców wynikające z realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracują narzędzia do obserwacji zajęć dydaktyczno wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela, nabędą umiejętności związanych z dokonywaniem ewaluacji programów wychowania w przedszkolu.Przebieg szkolenia

  • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego.
  • Wprowadzenie zmian w wewnętrznej dokumentacji - statut, regulaminy i procedury
  • Organizacja edukacji zorientowanej na dziecko.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - zadnia  nauczyciela.
  • Nadzór  dyrektora nad  realizacją: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnozowania rozwoju dziecka
  • Obserwacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela,
  • Programy wychowania przedszkolnego opracowanie  zatwierdzenie i ewaluacja.
  • Regulacje prawne dla bezpieczeństwa dzieci.

Dodatkowe informacje

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: wykład, praca w grupach, problem solving.


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz równieżSzkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wpływ aktywności ruchowej na rozwój psychofiz...

Zobacz

Konferencja
Miasto:
Termin: 20/11/2019

Prawo oświatowe w pigułce w kontekście codzie...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Inspirujące przestrzenie edukacyjne oraz zaba...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność d...

Zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 14/09/2019

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem

Zobacz