Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka – część III

Kraków, 10 czerwca

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka

Kraków, 10 czerwca

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak

Kraków, 10 czerwca

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Jak założyć niepubliczne przedszkole?

Jak założyć niepubliczne przedszkole?

Jak pozyskać środki finansowe na rozwój własnej działalności Jak skonstruować własny biznes

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i  zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi

Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków,

Bądź na bieżąco!

Z terminami form szkoleniowych, które przygotowujemy dla Ciebie!
Harmonogram uwzględnia szkolenia otwarte, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty i konferencje.

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka. Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - część III Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Poznaj naszych Edukatorów

Wśród naszych Edukatorów znajdziesz zarówno nauczycieli-praktyków, jak i autorytety z zakresu
pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. To grono, którym możemy się chlubić!

Ewa Zielińska

Współautorka programów edukacyjnych,
publikacji dla nauczycieli, zabawek
edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców.
Monika Zatorska

Dyrektor pierwszej w Polsce Szkoły
Gardnerowskiej, której koncepcję
stworzyła w oparciu o własne praktyczne doświadczenia nauczyciela
Iwona Zych

Psycholog, pedagog, prowadząca
warsztaty rozwojowe,szkolenia
z zakresu integracji sensorycznej
oraz wspomagania rozwoju
dziecka metodami aktywnymi.
Piotr Kaja

Kompozytor, aranżer, muzyk, prowadzący
warsztaty metodyczne
dla nauczycieli muzyki
i nauczania wczesnoszkolnego.