Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się
Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Techniki terapii tańcem i ruchem
w pracy z dziećmi

Kraków, 28 stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Wszystko z papieru – zajęcia
w przedszkolu i szkole

Kraków, 28 stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Learn how to teach – Twórcze
i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Kraków, 28 stycznia 2017 r.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Kontrola zarządcza w przedszkolu

Kontrola zarządcza w przedszkolu

Wszystko z papieru

Wszystko z papieru

Uczestnicy poznają techniki plastyczne wykorzystujące papier: quilling, scrapbooking,

Jak pięknie być razem - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak pięknie być razem - warsztaty dla rodziców i dzieci

Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela

Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela

Uczestnicy poznają różnorodność działań muzycznych, mających na celu integrację grupy, wszechstronny

Bądź na bieżąco!

Z terminami form szkoleniowych, które przygotowujemy dla Ciebie!
Harmonogram uwzględnia szkolenia otwarte, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty i konferencje.

Wszystko z papieru - zajęcia w przedszkolu i szkole Learn how to teach - Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne.  I Bliżejprzedszkolny Obóz Szkoleniowy dla Nauczycieli

Poznaj naszych Edukatorów

Wśród naszych Edukatorów znajdziesz zarówno nauczycieli-praktyków, jak i autorytety z zakresu
pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. To grono, którym możemy się chlubić!

Ewa Zielińska

Współautorka programów edukacyjnych,
publikacji dla nauczycieli, zabawek
edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców.
Monika Zatorska

Dyrektor pierwszej w Polsce Szkoły
Gardnerowskiej, której koncepcję
stworzyła w oparciu o własne praktyczne doświadczenia nauczyciela
Iwona Zych

Psycholog, pedagog, prowadząca
warsztaty rozwojowe,szkolenia
z zakresu integracji sensorycznej
oraz wspomagania rozwoju
dziecka metodami aktywnymi.
Piotr Kaja

Kompozytor, aranżer, muzyk, prowadzący
warsztaty metodyczne
dla nauczycieli muzyki
i nauczania wczesnoszkolnego.