Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się
Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Kurs Pierwszej Pomocy BLS-AED

Kraków, 29 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak

Kraków, 29 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Learn how to teach II – twórcze
i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Kraków, 29 kwietnia

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Wszystko z papieru

Wszystko z papieru

Uczestnicy poznają techniki plastyczne wykorzystujące papier: quilling, scrapbooking,

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

Uczestnicy poznają sens twórczego obcowania dzieci z muzyką według idei Carla Orffa,posiądą

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej

Jak skutecznie wspomagać rozwój umysłowy oraz edukację matematyczną małego dziecka?

Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Bądź na bieżąco!

Z terminami form szkoleniowych, które przygotowujemy dla Ciebie!
Harmonogram uwzględnia szkolenia otwarte, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty i konferencje.

12 Forum Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak Kurs Pierwszej Pomocy BLS-AED

Poznaj naszych Edukatorów

Wśród naszych Edukatorów znajdziesz zarówno nauczycieli-praktyków, jak i autorytety z zakresu
pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. To grono, którym możemy się chlubić!

Ewa Zielińska

Współautorka programów edukacyjnych,
publikacji dla nauczycieli, zabawek
edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców.
Monika Zatorska

Dyrektor pierwszej w Polsce Szkoły
Gardnerowskiej, której koncepcję
stworzyła w oparciu o własne praktyczne doświadczenia nauczyciela
Iwona Zych

Psycholog, pedagog, prowadząca
warsztaty rozwojowe,szkolenia
z zakresu integracji sensorycznej
oraz wspomagania rozwoju
dziecka metodami aktywnymi.
Piotr Kaja

Kompozytor, aranżer, muzyk, prowadzący
warsztaty metodyczne
dla nauczycieli muzyki
i nauczania wczesnoszkolnego.