Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się
Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Techniki terapii tańcem i ruchem
w pracy z dziećmi

Kraków, 25 marca

Zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy na szkolenie!

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak

Kraków, 25 marca

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Twórcze  zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Twórcze zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka

Poznanie sposobów stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dziecka z naciskiem

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Uczestnicy zapoznają się z emocjonalnymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i sposobami

Tańce i zabawy z instrumentami

Tańce i zabawy z instrumentami

Uczestnicy poznają różne koncepcje prowadzenia zajęć muzycznych z zastosowaniem

Bądź na bieżąco!

Z terminami form szkoleniowych, które przygotowujemy dla Ciebie!
Harmonogram uwzględnia szkolenia otwarte, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty i konferencje.

Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak Dziecięca matematyka. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne.  I Bliżejprzedszkolny Obóz Szkoleniowy dla Nauczycieli 12 Forum

Poznaj naszych Edukatorów

Wśród naszych Edukatorów znajdziesz zarówno nauczycieli-praktyków, jak i autorytety z zakresu
pedagogiki i pracy z dziećmi najmłodszymi. To grono, którym możemy się chlubić!

Ewa Zielińska

Współautorka programów edukacyjnych,
publikacji dla nauczycieli, zabawek
edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców.
Monika Zatorska

Dyrektor pierwszej w Polsce Szkoły
Gardnerowskiej, której koncepcję
stworzyła w oparciu o własne praktyczne doświadczenia nauczyciela
Iwona Zych

Psycholog, pedagog, prowadząca
warsztaty rozwojowe,szkolenia
z zakresu integracji sensorycznej
oraz wspomagania rozwoju
dziecka metodami aktywnymi.
Piotr Kaja

Kompozytor, aranżer, muzyk, prowadzący
warsztaty metodyczne
dla nauczycieli muzyki
i nauczania wczesnoszkolnego.