Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 376.98 kb
Stron: 3
Id: 4098

Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu

Aneta Wojnarowska   Kwiecień 2014

W ustalaniu zasad pracy z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu istotna jest analiza tła genetycznego (czy w rodzinie były przypadki lewo- i oburęczności), rozwoju i nasilenia dominacji stronnej (kiedy zauważono preferencję lewej ręki i w jakim nasileniu), modelu lateralizacji czynności ruchowych (któ... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (4.92 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

leworęcznośćspecjalne potrzeby edukacyjnewczesne wspomaganie

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Kwiecień 2014

Artykuł porusza zagadnienie zasad pracy z dzieckiem leworęcznym oraz m.in. obszarów oddziaływań oraz doboru ćwiczeń. Podkreślono wagę indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku. Dowiemy się także, jak powinna wyglądać właściwa pozycja ciała dziecka leworęcznego siedzącego przy stoliku, w jaki sposób powinna być położona karta oraz jak powinien wyglądać sposób trzymania narzędzia do rysowania/pisania.
W ustalaniu zasad pracy z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu istotna jest analiza tła genetycznego (czy w rodzinie były przypadki lewo- i oburęczności), rozwoju i nasilenia dominacji stronnej (kiedy zauważono preferencję lewej ręki i w jakim nasileniu), modelu lateralizacji czynności ruchowych (której ręki, oka, nogi używa dziecko w sytuacji konieczności wyboru, jakie jest nasilenie lateralizacji, np. oburęczność z niewielką przewagą jednej z rąk), sprawności motorycznej, intelektualnej, postawy dziecka wobec leworęczności, stosunku rodziny do leworęczności. Odpowiedzi na te pytania informują, czy i jak pracować z dzieckiem, aby przygotować je do podjęcia nauki pisania. W odniesieniu do wyboru ręki dominującej albo pozostawiamy dziecku pełną swobodę (gdy leworęczność pojawiła się w rodzinie dziecka, gdy objawy preferencji lewej ręki były widoczne wcześnie i preferencja była silna – dziecko konsekwentnie i często wybierało i wybiera rękę lewą), albo z wyczuciem ingerujemy w wybór ręki przez „podpowiadanie” – w formie zachęcania do wykonania czynności określoną ręką, podawania przedmiotów do tej ręki, umieszczania kubka, układania łyżki po prawej stronie talerza (gdy dziecko jest zdecydowanie oburęczne). Obserwacja dziecka podczas codziennych czynności, a zwłaszcza rysowania, dostarcza dorosłemu okazji do stwierdzenia, którą rękę dziecko wybiera, czy zawsze tę samą, czy zmienia ręce podczas wykonywania rysunku.