Typ: pdf
Wielkość: 749.25 kb
Id: 5870

Z fotela menadżera, czyli dylematy wprowadzania języka obcego do przedszkola

Beata de Korczak-Leszczyńska   Magazyn specjalny 2016

"Podstawa programowa, wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zobligowała dyrektorów przedszkoli do wprowadzenia elementów... więcej
Pobierz

Zobacz również

dyrektornauczycielpodstawa programowanowa podstawa programowa

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Magazyn specjalny 2016

"Podstawa programowa, wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zobligowała dyrektorów przedszkoli do wprowadzenia elementów języka nowożytnego do realizacji w grupach pięciolatków od września 2015 roku. Równocześnie wprowadzono zapis, że od 2016 roku przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym zostaną objęte dzieci czteroletnie, a rok później dzieci trzyletnie. Minister Anna Zalewska w czerwcu br. zmieniła ten zapis, dostosowując jego brzmienie do zmienionej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 roku. Stosownie do tej zmiany obowiązkową nauką języka obcego objęte będą dzieci sześcioletnie i pięcioletnie. Wprowadzenie obowiązkowej realizacji tego punktu podstawy w młodszych grupach przesunie się do roku szkolnego 2017/2018. (...)"