Rozwijanie uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I-III

Edukator: Jan Amos Jelinek

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

5/8

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z autorską metodyką wprowadzania dzieci w świat urządzeń technicznych. W trakcie warsztatów słuchacze zdobędą podstawowe wiadomości na temat rozwijania zainteresowań technicznych oraz rozbudzania wrodzonych zadatków uzdolnień u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Poszerzą swoją wiedzę w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w zabawach konstrukcyjnych. Poznają atrakcyjne sposoby rozszerzania dziecięcych umiejętności majsterkowania oraz poprzez budowanie prostych modeli urządzeń zdobędą wiedzę o tym jak przybliżać dzieciom skomplikowaną budowę współczesnych urządzeń.  

 

 

 Przebieg szkolenia


  1. Ukryte w dzieciach wrodzone zadatki uzdolnień technicznych. Wady klasycznej metodyki i nowy punkt widzenia edukacji technicznej. Autorska koncepcja wprowadzania dzieci w świat urządzeń technicznych.
  2. Zabawy konstrukcyjne. Formy wspomagania rozwoju dzieci.
  3. Efekt domina i maszyny Goldberga jako początki wielkich maszyn.
  4. Majsterkowanie. Okazje do rozwijania umiejętności posługiwania się narzędziami i spoiwami. Od budowy dużych konstrukcji do mistrzostwa technicznego.
  5. Budowanie maszyn prostych czyli organizowanie sytuacji, w których dzieci będą rozwiązywać proste problemy techniczne.
  6. Elektryczność – wielkie możliwości i skromne ograniczenia. Od obwodu zamkniętego do urządzeń elektrycznych takich jak winda i motorówka.  
  7. Dom – budowanie domu zelektryfikowanego, z rurami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Miasto i jego ulice.
  8. Podstawowe środki transportu i ich infrastruktura. 
 

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: Wszystkie materiały potrzebne do zajęć i wykonania doświadczeń zapewnia prowadzący zajęcia. 

Forma szkolenia: Warsztat wspierany prezentacją. 

Wymagane środki dydaktyczne: Rzutnik multimedialny, stoły i wygodne krzesła. 

Publikację do szkolenia kupisz tutaj: 


 


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Ze względu na formę warsztatową (praktyczne działania uczestników) bardzo prosimy o wygodny ubiór. 

dziecko zdolneedukacja przyrodniczapodstawa programowarozwój osobistywarsztat pracy nauczyciela
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 25/08/2018

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kontrola zarządcza w przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nie taki język obcy.

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Autonomia dyrektora przedszkola

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ruch kadrowy w oświacie

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja zorientowana na dziecko

Zobacz