Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Edukacja wielokulturowa

Edukator: Andrzej Peć
zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

12

godzin dydaktycznych

Uczestnik pozna założenia edukacji wielokulturowej we wczesnej edukacji, nabędzie umiejętność stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wybranych narodów i grup regionalnych w rozwijaniu aktywności artystycznej dziecka oraz stosowania tańców i zabaw w programowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka, pozna wybrane formy i metody kształtowanie u dzieci postaw otwartych i tolerancyjnych, będzie umiał wykorzystywać formy aktywności artystycznej w integrowaniu grupy, nabędzie umiejętność tworzenia projektów z zakresu edukacji wielokulturowej i artystycznej.Przebieg szkolenia

  • Założenia edukacji wielokulturowej we wczesnej edukacji dziecka.
  • Edukacja wielokulturowa a edukacja artystyczna i regionalna.
  • Tańce i zabawy dziecięce z różnych stron świata.
  • Powitania w kulturach świata.
  • Obrzędy i zwyczaje narodów (wybór autorski).
  • Tworzenie projektów z zakresu wielokulturowości i edukacji artystycznej.

Dodatkowe informacje

Uczestników warsztatu prosimy o zabranie wygodnego obuwia zmiennego.


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Inspirujące przestrzenie edukacyjne oraz zaba...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

W świecie muzyki, ruchu, zabawy i tańca

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania w...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksp...

zobacz