Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 386.69 kb
Stron: 3
Id: 3191

Nagroda jubileuszowa nauczycieli

Dariusz Skrzyński   Marzec 2013

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony czas. Prawo do nagrody jubileuszowej wynika z art. 47 Karty Nauczyciela. Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagro... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.
Pomoce dydaktyczne 1

Zobacz również

dyrektormenadżernauczycielprawo oświatowe

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Marzec 2013

Artykułowi towarzyszą gotowe narzędzia: wzór pisma dyrektora ws. przyznania nagrody jubileuszowej oraz wzór wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej - do pobrania TU.

Komu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?
Jakie dokumenty należy dostarczyć, ubiegając się o nią?
Kwoty w jakiej wysokości można się spodziewać?
Kiedy roszczenie o wypłatę nagrody ulega przedawnieniu?

W tym fachowym artykule znajdziesz odpowiedzi na m.in. te pytania!

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony czas. Prawo do nagrody jubileuszowej wynika z art. 47 Karty Nauczyciela. Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody określa zaś rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (…) Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przez zatrudnienie należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy. Nie ma więc znaczenia rodzaj pracy wykonywanej wcześniej przez nauczyciela, ani nawet sposób zakończenia stosunku pracy (zaliczyć więc do okresów pracy należy także te stosunki pracy, które zakończyły się bez wypowiedzenia z winy pracownika – na skutek tzw. zwolnienia dyscyplinarnego). Ważne jest tylko, aby był to zakończony stosunek pracy. Nie powinno się więc zaliczać okresów pracy na podstawach innych niż stosunek pracy np. zlecenia, umów o dzieło lub innych – podobnych – umów cywilnoprawnych. (…) Co do zasady nauczyciel powinien mieć wypłaconą nagrodę jubileuszową w dniu nabycia do niej prawa, z reguły z dniem 31 sierpnia (po upływie odpowiednio 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy). Wypłacenie nagrody jubileuszowej w dniu np. 1 września może spowodować to, że podstawę nagrody jubileuszowej stanowi już wynagrodzenie z miesiąca września jako korzystniejsze (np. po podwyżce, jak to miało miejsce w ubiegłych latach).

Pomoce

Pliki umieszczone są do osobnego pobrania