Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 467.28 kb
Stron: 2
Id: 3092

Wirujące płatki śniegu [scenariusz z zakresu wspomagania rozwoju społecznego]

Monika Majewska   Styczeń 2013

Zapraszamy do lektury czwartego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych. Główną część artykułu stanowi scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnyc... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (3.69 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

czterolatekpięciolatekrozwój społecznyscenariusz zajęćzima

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Umiejętności społeczne

Więcej z tego numeru

Styczeń 2013

Zapraszamy do lektury czwartego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych.

Główną część artykułu stanowi scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnych:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1.1-2);
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3.1-4);
  • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8.2, 4);
  • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9.2);
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13.1).
Fragment artykułu:
Z funkcjonowaniem w środowisku społecznym wiąże się szereg umiejętności społecznych, które z czasem rozwijają się i doskonalą. Człowiek uczy się przez całe życie, jednak doświadczenia gromadzone w okresie dzieciństwa mają kluczowe znaczenie dla jego późniejszego rozwoju.
Wszelkie interakcje z rówieśnikami wymagają rezygnacji z egocentrycznego podejścia do świata. W związku z tym dziecko musi wypracować taki sposób zachowania, który będzie akceptowany przez rówieśników. To zadanie jest dla niego bardzo trudne, ponieważ wymaga podporządkowania własnych interesów woli grupy. Młodszym dzieciom z wielkim trudem przychodzi przystosowywanie się do norm obowiązujących w grupie, a chęć postawienia na
swoim prowadzi często do konfliktów między przedszkolakami. Dzieci modyfikują swoje działania w toku interakcji z otoczeniem społecznym, podejmując role społeczne zgodne z oczekiwaniami grupy – podkreśla M. Przetacznik-Gierowska.
W okresie przedszkolnym szczególnie ważne jest wspieranie rozwoju społecznego, ponieważ zauważyć można, że dużo dzieci uczęszczających do przedszkola wykazuje spore trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami. Interakcje, w jakie wchodzą dzieci w grupie przedszkolnej, charakteryzują się dużą dynamiką i skłonnością do konfliktów, które mogą być efektem rywalizacji o przedmioty i osoby lub nieprzestrzegania reguł ustalonych przez dzieci w danej grupie rówieśniczej. W związku z tym, zadaniem środowiska wychowawczego jest stworzenie warunków stymulujących społeczny rozwój dziecka. Jak zauważa J. Sajdera, zaniedbanie tej sfery rozwoju może doprowadzić do słabej aktywności społecznej malucha w grupie i zaburzeń w relacjach społecznych.