Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 467.28 kb
Stron: 2
Id: 3092

Wirujące płatki śniegu [scenariusz z zakresu wspomagania rozwoju społecznego]

Monika Majewska   Styczeń 2013

Zapraszamy do lektury czwartego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych. Główną część artykułu stanowi scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnyc... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (3.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

czterolatekpięciolatekrozwój społecznyscenariusz zajęćzima

Więcej z działu

Umiejętności społeczne

Więcej z tego numeru

Styczeń 2013

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Zapraszamy do lektury czwartego z cyklu scenariuszy, w których autorka skupiła się na rozwijaniu umiejętności społecznych.

Główną część artykułu stanowi scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich, w którym założono realizację następujących celów ogólnych:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1.1-2);
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3.1-4);
  • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8.2, 4);
  • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9.2);
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13.1).
Fragment artykułu:
Z funkcjonowaniem w środowisku społecznym wiąże się szereg umiejętności społecznych, które z czasem rozwijają się i doskonalą. Człowiek uczy się przez całe życie, jednak doświadczenia gromadzone w okresie dzieciństwa mają kluczowe znaczenie dla jego późniejszego rozwoju.
Wszelkie interakcje z rówieśnikami wymagają rezygnacji z egocentrycznego podejścia do świata. W związku z tym dziecko musi wypracować taki sposób zachowania, który będzie akceptowany przez rówieśników. To zadanie jest dla niego bardzo trudne, ponieważ wymaga podporządkowania własnych interesów woli grupy. Młodszym dzieciom z wielkim trudem przychodzi przystosowywanie się do norm obowiązujących w grupie, a chęć postawienia na
swoim prowadzi często do konfliktów między przedszkolakami. Dzieci modyfikują swoje działania w toku interakcji z otoczeniem społecznym, podejmując role społeczne zgodne z oczekiwaniami grupy – podkreśla M. Przetacznik-Gierowska.
W okresie przedszkolnym szczególnie ważne jest wspieranie rozwoju społecznego, ponieważ zauważyć można, że dużo dzieci uczęszczających do przedszkola wykazuje spore trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami. Interakcje, w jakie wchodzą dzieci w grupie przedszkolnej, charakteryzują się dużą dynamiką i skłonnością do konfliktów, które mogą być efektem rywalizacji o przedmioty i osoby lub nieprzestrzegania reguł ustalonych przez dzieci w danej grupie rówieśniczej. W związku z tym, zadaniem środowiska wychowawczego jest stworzenie warunków stymulujących społeczny rozwój dziecka. Jak zauważa J. Sajdera, zaniedbanie tej sfery rozwoju może doprowadzić do słabej aktywności społecznej malucha w grupie i zaburzeń w relacjach społecznych.
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz