Typ: pdf
Wielkość: 335.06 kb
Stron: 3
Id: 3767

Sześć Praw Komunikacji Interpersonalnej [warsztaty dla nauczycieli]

Agnieszka Pasternak    Grudzień 2013

Przykładowa propozycja ze scenariusza: Głuchy telefon. Grupę dzielimy na zespoły liczące 6–8 osób. Członkowie zespołów ustawiają się w szeregu. Pierwsza osoba otrzymuje tekst, który odczytuje po cichu tylko raz. Tekst przedstawia pewną sytuację problemową. Następnie pierwsza osoba podaje do kolejne... więcej
Pobierz

Zobacz również

komunikacja interpersonalnanauczyciel

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Grudzień 2013

Scenariusz warsztatów dla nauczycieli podczas których zrealizowany zostanie szereg ćwiczeń, które ułatwią przypomnienie sobie i uświadomienie zjawisk typowych dla komunikacji interpersonalnej. Świadomość oraz rozumienie tych zjawisk może pomóc w doskonaleniu własnych kompetencji komunikacyjnych poprzez rozwijanie tych aspektów, które sprzyjają porozumiewaniu się, oraz poprzez eliminowanie czynników zakłócających komunikację.

Całość warsztatów zostało oparta na VI Prawach Komunikacji Interpersonalnej:
  1. Komunikaty przechodząc z ust do ust, ulegają – niestety najczęściej negatywnym – modyfikacjom. Dlatego ważne jest przekazywanie opisu zachowań i rzeczowych faktów – nie zaś własnych interpretacji zdarzeń.
  2. Osoby komunikujące się mogą mieć odmienne spojrzenia na tę samą kwestię. Dla każdego człowieka te same słowa mogą oznaczać coś innego. Dodatkowo, gdy w grę wchodzą silne emocje lub rywalizacja, informacje są przekazywane w sposób niejasny.
  3. Umiejętność słuchania jest podstawą wzajemnego porozumienia się i skutecznej komunikacji.
  4. „Bariery” w komunikacji wynikają z egoizmu i egocentryzmu. „Mosty” budujemy dzięki zainteresowaniu drugim człowiekiem i empatii.
  5. Słowa to jedynie niewielka część komunikatu. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy wypowiadanych słów, ale całą swoją osobą – gestem, mimiką, tonem, ruchem, zachowaniem, emocjami.
  6. Skuteczność w komunikowaniu się wynika z gotowości zainteresowania się drugą osobą, wyrażania wobec niej akceptacji i szacunku, uważności na jej uczucia i słowa.
Przykładowa propozycja ze scenariusza: Głuchy telefon. Grupę dzielimy na zespoły liczące 6–8 osób. Członkowie zespołów ustawiają się w szeregu. Pierwsza osoba otrzymuje tekst, który odczytuje po cichu tylko raz. Tekst przedstawia pewną sytuację problemową. Następnie pierwsza osoba podaje do kolejnej to, co zapamiętała z tekstu, i tak dalej. Ostatnia osoba zapisuje na kartce te informacje, które odebrała i zapamiętała. Porównujemy obie wersje „problemu”. Omówienie: Czy sens problemu został zachowany? Czy obie wersje różniły się pod względem słownictwa, znaczenia? Jeśli tak, to jakie mogły być tego przyczyny i co można było zrobić, żeby informacja nie uległa zniekształceniu? Jeśli nie, to co mogło pomóc w rzetelnym przekazaniu informacji?