Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 335.06 kb
Stron: 3
Id: 3767

Sześć Praw Komunikacji Interpersonalnej [warsztaty dla nauczycieli]

Agnieszka Pasternak    Grudzień 2013

Przykładowa propozycja ze scenariusza: Głuchy telefon. Grupę dzielimy na zespoły liczące 6–8 osób. Członkowie zespołów ustawiają się w szeregu. Pierwsza osoba otrzymuje tekst, który odczytuje po cichu tylko raz. Tekst przedstawia pewną sytuację problemową. Następnie pierwsza osoba podaje do kolejne... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

komunikacja interpersonalnanauczyciel

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Grudzień 2013

Scenariusz warsztatów dla nauczycieli podczas których zrealizowany zostanie szereg ćwiczeń, które ułatwią przypomnienie sobie i uświadomienie zjawisk typowych dla komunikacji interpersonalnej. Świadomość oraz rozumienie tych zjawisk może pomóc w doskonaleniu własnych kompetencji komunikacyjnych poprzez rozwijanie tych aspektów, które sprzyjają porozumiewaniu się, oraz poprzez eliminowanie czynników zakłócających komunikację.

Całość warsztatów zostało oparta na VI Prawach Komunikacji Interpersonalnej:
  1. Komunikaty przechodząc z ust do ust, ulegają – niestety najczęściej negatywnym – modyfikacjom. Dlatego ważne jest przekazywanie opisu zachowań i rzeczowych faktów – nie zaś własnych interpretacji zdarzeń.
  2. Osoby komunikujące się mogą mieć odmienne spojrzenia na tę samą kwestię. Dla każdego człowieka te same słowa mogą oznaczać coś innego. Dodatkowo, gdy w grę wchodzą silne emocje lub rywalizacja, informacje są przekazywane w sposób niejasny.
  3. Umiejętność słuchania jest podstawą wzajemnego porozumienia się i skutecznej komunikacji.
  4. „Bariery” w komunikacji wynikają z egoizmu i egocentryzmu. „Mosty” budujemy dzięki zainteresowaniu drugim człowiekiem i empatii.
  5. Słowa to jedynie niewielka część komunikatu. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy wypowiadanych słów, ale całą swoją osobą – gestem, mimiką, tonem, ruchem, zachowaniem, emocjami.
  6. Skuteczność w komunikowaniu się wynika z gotowości zainteresowania się drugą osobą, wyrażania wobec niej akceptacji i szacunku, uważności na jej uczucia i słowa.
Przykładowa propozycja ze scenariusza: Głuchy telefon. Grupę dzielimy na zespoły liczące 6–8 osób. Członkowie zespołów ustawiają się w szeregu. Pierwsza osoba otrzymuje tekst, który odczytuje po cichu tylko raz. Tekst przedstawia pewną sytuację problemową. Następnie pierwsza osoba podaje do kolejnej to, co zapamiętała z tekstu, i tak dalej. Ostatnia osoba zapisuje na kartce te informacje, które odebrała i zapamiętała. Porównujemy obie wersje „problemu”. Omówienie: Czy sens problemu został zachowany? Czy obie wersje różniły się pod względem słownictwa, znaczenia? Jeśli tak, to jakie mogły być tego przyczyny i co można było zrobić, żeby informacja nie uległa zniekształceniu? Jeśli nie, to co mogło pomóc w rzetelnym przekazaniu informacji?