STOP agresji! Ruch, rytm, taniec i muzyka jako metoda odreagowania napięć psychoruchowych

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników
 1. Reagowanie na przejawy złości, agresji czy przemocy stosowne wobec każdego człowieka.
 2. Wzmocnienie pozytywnych postaw, zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy.
 3. Budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.
 4. Nabycie umiejętności nazywania emocji, zyskanie poczucia wpływu, wiedzy, że niepoprawne zachowanie wiąże się z konsekwencjami.
 5. Poznanie szerokiego wahlarza technik (ćwiczenia, zabawy, muzyka, tańce) radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz technik wyciszającyh.

Warsztat pokazuje jak reagować na agresję, następnie przekazuje szereg niekonwencjonalnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami i ich wyciszenia.

 Przebieg szkolenia

I. Część teoretyczna - 1 godzina dyd.

 1. Klasyfikacja form agresji i przemocy.
 2. Psychologiczny portret ofiary i agresora.
 3. Zasady reagowania na agresję.

II. Część praktyczna  - 7 godzin dyd.

 1. Poznanie technik: zabaw, ćwiczeń i tańców służących rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi, wyciszeniu.
 2. Metodyczny podział ćwiczeń:
 • Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć.
 • Rozpoznawanie elementów wyzwalających złość i agresję.
 • Lepsze zrozumienie siebie samego i innych ludzi.
 • Opanowanie agresji i wściekłości, a także ich przezwyciężanie.
 • Budowanie poczucia wartości samego siebie i silnej tożsamości.
 • Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.
 • Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne.
 

Dodatkowe informacje

Materiały dydaktyczne zapewnione przed edukatora: streszczenie części teoretycznej oraz opis przebiegu warsztatów z miejscem na notatki.

Uczestnicy otrzymują płytę CD.

Forma szkolenia: warsztat.

Wymagane środki dydaktyczne: nagłośnienie umożliwiające podłączenie telefonu, kartki A4, duże arkusze papieru, kredki, flamastry.

UWAGA: Obowiązuje wygodny strój i zmienne obuwie sportowe.

 

Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak prowadzić zajęcia rytmiczne w przedszkolu...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność d...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyj...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Tańce i zabawy z instrumentami

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dzieć...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórcza edukacja - twórczy nauczyciel. Innowa...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praktyczne wskazówki, czyli jak pomóc dziecku...

zobacz