Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

MAMO, TATO SPĘDZAJMY AKTYWNIE LATO - OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY


Konkurs dodał(a) Agnieszka Zaręba
tydzień temu, wyświetleń 145


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizator: Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu
 

Cele konkursu:

- Wspieranie działań twórczych w różnych rodzajach aktywności dzieci.

- Ocenianie zachowań służących zdrowiu.

- Kształtowanie norm i wartości społecznych.

- Rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką i ojcem.

- Zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

- Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas aktywnego wypoczynku.
 

Regulamin konkursu:
 

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat).

- Technika pracy jest dowolna.

- Format pracy – praca płaska, format A 4.

- Każda praca powinna zawierać umieszczoną na odwrocie metryczkę (załącznik nr 1) i zgodę rodziców ( załącznik nr 2).

- Ilość prac: maksymalnie 3 prace z jednej placówki.

- Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora i przyzna nagrody za I, II, III  miejsce.

- Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, walory estetyczne, kreatywność, oryginalność,  zgodność z tematem.

- Prace prosimy przesłać do dnia 18 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu

ul. Mariana Maliny 25

41- 200 Sosnowiec

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
 

- Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

- Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i podziękowaniami za udział w konkursie, nauczyciele otrzymają podziękowania, które zostaną przesłane drogą elektroniczną.

- Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

- Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się  23.06.2021 roku.

- Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie przedszkola przedszkole14.edupage.org

- Nadesłane prace są równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych.

- Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

- Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Zastrzeżone zostaje prawo do ich  wykorzystywania w celu promocji konkursu.

- Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

- Organizator konkursu : Agnieszka Zaręba

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 14
Mariana Maliny 25
41-200 Sosnowiec

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Zaręba