Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II edycja Konkursu Ogólnopolskiego "Tańczące przedszkolaki"


Konkurs dodał(a) Anna Kowalska
tydzień temu, wyświetleń 196


Wpis został sprawdzony przez moderatora

1. W konkursie tanecznym mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat.
 

2. Każde przedszkole może reprezentować jedna grupa taneczna.
 

3. Formacja taneczna może liczyć nie więcej niż 25 dzieci.
 

4. Wykonawcy prezentują dowolny układ taneczny, rejestrując go na płycie CD.
 

5. Maksymalny czas prezentacji tanecznej 5 minut.
 

6. Grupy taneczne dostarczają nagranie filmu video układu tanecznego, przesyłając je na adres:
 

PRZEDSZKOLE NR 3 W JĘDRZEJOWIE

UL. KOŚCIELNA 16

28-300 JĘDRZEJÓW

Z DOPISKIEM: KONKURS TANECZNY

„TAŃCZĄCE PRZEDSZKOLAKI”

 

7. Do płyty dołączmy metryczkę z informacjami:

 

8. Nazwy grupy tanecznej

  • Wiek reprezentowanej grupy tanecznej
  • Nazwa przedszkola, pełny adres
  • imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela danej grupy tanecznej
  • e-mail opiekuna/ nauczyciela danej grupy tanecznej (potrzebny do wysłania podziękowań za udział w konkursie dzieciom oraz nauczycielowi)
  • Wypełniony Załącznik dla każdego uczestnika

 

8. Kryteria Oceny Zespołów Tanecznych:

  • choreografia,
  • dobór muzyki i stroju,
  • wykonanie,
  • ogólny wyraz artystyczny.

 

9. Zgłoszenia i terminy:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7.06 2021 roku, po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się po naradzie jury 11. 06.2021, wyniki podane zostaną na facebook’u przedszkola link:

 

https://www.facebook.com/Przedszkole-nr-3-J%C4%99drzej%C3%B3w-1488434668133437

 

oraz na stronie Bliżej Przedszkola

 

https://blizejprzedszkola.pl/

 

11. Komisja jury wyłoni spośród przekazanych nagrań filmowych: I, II, III- miejsca, nagrody dla dzieci z wygranych zespołów tanecznych zostaną wysłane pocztą do końca 15 czerwca.

Podziękowania za udział wszystkich uczestników przesłane zostaną na podany adres e-mail.

12. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w konkursie, przesłanie nagrania filmu video zaprezentowanego układu tanecznego ( z odpowiednim opisem, załącznikiem jak i przestrzeganiem limitu czasowego oraz liczbowego w układzie tanecznym).

 

 

Organizatorzy Konkursu :

 

Anna Kowalska tel. 534 404 641

Dorota Żarnotal tel. 696 820 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

………………………………………...

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………….(imię i nazwisko)……………(wiek) w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TANECZNYM skierowanym dla przedszkolaków pt.: „Tańczące przedszkolaki”, organizowanym przez Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie

 

……………………………...

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym rozpowszechnianie wizerunku (publikację nagrania filmu video) w związku z udziałem w konkursie tanecznym.

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą wykorzystywane w celu prezentacji informacji związanych z udziałem w konkursie .

 

 

 

 

Wobec powyższego przyjęłam/ przyjąłem do wiadomości, że:

 

Administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji celu jest Przedszkole nr 3 w Jędrzejowie reprezentowane przez Dyrektora Martę Smorąg. Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Anna Kowalska . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

……………………………………………...

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje

Termin: 7.06.2021
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 3 Jędrzejów
Kościelna 16
28-300 Jędrzejów
534-404-641

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Kowalska