Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bajkowa kraina"


Konkurs dodał(a) Ewa Zdziemborska
tydzień temu, wyświetleń 378


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

"Bajkowa kraina"

dla dzieci w wieku 5 - 6 lat

 

  1. Cele konkursu:

 

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci inspirowanych bajkami

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka

- Umożliwienie dzieciom  zaprezentowania swojego talentu plastycznego

- Promowanie twórczości dziecięcej poprzez stworzenie galerii z nadesłanych prac konkursowych

 

Organizator konkursu:

 

Miejskie Przedszkole  Nr 2

Ul. Narutowicza 9

09-200 Sierpc

woj. mazowieckie

tel. (024) 275 34 36

mp2@edu.sierpc.pl

 

Osoby odpowiedzialne:

mgr Ewa Zdziemborska, mgr Natalia Wiśniewska, mgr Joanna Chylińska

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku: 5 - 6 lat

 

1. Technika i format prac

 

Technika wykonania prac : dowolna (rysunek, malarstwo, grafika)

 

Format: dowolny

 

Ilość prac: Maksymalnie 3 prace z danej placówki

 

Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych kaszami, makaronami, plasteliną itd. Pod uwagę będą brane tylko prace płaskie. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą wziąć udziału prace zbiorowe.

 

2. Ocena prac:

 

Dla zwycięskich prac za I, II, III miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy przesłane w formie elektronicznej.14
 

3. Opis prac:

 

- Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres placówki prowadzącej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, e-mail nauczyciela, tel.kontaktowy

Metryczkę prosimy przykleić na odwrocie pracy. Adres e- mail prosimy napisać bardzo wyraźnym pismem!!!

- Nadesłane prace na konkurs nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatora.

- Podczas oceny jury zwróci uwagę na samodzielność wykonywania pracy, wartość artystyczną, zgodność pracy z tematyką konkursu, staranność wykonania.

 

 

4. Terminy

 

- Prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do dnia 19.03.2021 r. na adres:

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2

09-200 Sierpc

ul. Narutowicza 9

woj. Mazowieckie

z dopiskiem: Ogólnopolski konkurs plastyczny ” Bajkowa kraina”

 

- Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.03.2021 r.

- Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola http:// www.mp2.sierpc.pl  oraz na portalu bliżejprzedszkola.pl.

 

5. Zgoda

 

Nadesłane prace na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz nieodpłatne publikowanie pracy przez organizatora na potrzeby konkursu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.                                                                                       

                                                                              ..................................................

                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.                                                                                               

                                                                              ...................................................

                                                                             Podpis nauczyciela/ wychowawcy

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 2
Narutowicza 9
09-200 Sierpc
242753436

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Zdziemborska