Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA KOTA


Konkurs dodał(a) Olga Nietupska tydzień temu, wyświetleń 467


Wpis został sprawdzony przez moderatora

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOTA

„PO PROSTU KOCI ŚWIAT…”

Cele konkursu:

 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do kotów.
 • Kształtowanie  umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z kotem.
 • Rozwijanie twórczej aktywności poprzez stosowanie różnych technik przez dzieci.

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6-letnich z terenu całej Polski,
   
 • praca powinna być związana z tematem konkursu,
   
 • konkurs trwa do 28 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego),
   
 • na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z jednej placówki  - maksymalnie 2,
   
 • Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (wzór poniżej).
   
 • prace przechodzą na własność organizatora, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację,
   
 • prace prosimy przesyłać na adres:

  Przedszkole Miejskie nr 35

  ul. Zagórska 3

   41-216 Sosnowiec


  z dopiskiem „KONKURS”


   
 • oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury
   
 • kryteria oceny pracy: wkład własnej pracy dziecka - samodzielność, technika wykonania - stopień trudności, oryginalność - pomysłowość.
   
 • autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy a nauczyciele podziękowania,
   
 • dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową,
   
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 marca 2019 r.

 

Wzór metryczki

Imię i nazwisko dziecka ....…………………………………
Wiek ....…………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca  ....…………………………………
Nazwa i adres placówki ....…………………………………
Numer telefonu do placówki ....…………………………………
Adres mailowy placówki ....…………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ....…………………………………
Nazwa, adres placówki: ....…………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOTA "PO PROSTU KOCI ŚWIAT" organizowanEGO przez Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i wystawie w budynku przedszkola.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

…..............................................................................

(miejscowość i data) (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

------------ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ------------

Informacje o konkursie:
Olga Nietupska: olganiet@o2.pl
Karina Jaros: jaros.karina@gmail.com

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu
Zagórska 3
41-216 Sosnowiec
724889898, 501930404
Komentarze
Wyślij wiadomość do Olga Nietupska