Wszyscy edukatorzy

Ewa Zielińska

Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka
Czytaj więcej

Szkolenie otwarte
Termin: 26/08/2017

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

Zobacz

Szkolenie otwarte
Termin: 25/08/2017

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyj...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praca z uczniem 6 letnim w szkole

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Badanie umiejętności matematycznych dzieci

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie dzieci w rozumieniu

Zobacz