scenariusze zajęć i artykuły
Co nowego w nadzorze pedagogicznym?
numer: Październik 2012 ( sprawdź dostępność)
dział: Zarządzanie placówką edukacyjną
etykiety: dyrektor, menadżer, nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe, przedszkole, cykl Zarządzanie przedszkolem
autor: Agnieszka Czeglik

Pobierz ten artykuł
Ten plik można pobrać za pomocą SMS lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku

Fragment artykułu:
(…) Znane jest już nam rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r., którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej przedszkoli. Jednak w tym roku szkolnym po wakacjach na dyrektorów czekała niespodzianka w postaci projektu zmienionego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Czy zmiana okaże się lepsza, korzystniejsza, efektywniejsza – czas pokaże.
13 lipca 2012 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowano trzy projekty rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu dostosowanie wymagań dotyczących działalności szkoły oraz dokładniejsze określenie procedur sprawowania nadzoru pedagogicznego i ewaluacji prowadzonej przez kuratoria oświaty. Poprzez zmianę jednego z rozporządzeń nowe zadania otrzymają ponadto placówki doskonalenia nauczycieli, które zostaną zobowiązane do wspomagania pracy szkół. Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego służą usprawnieniu działań prowadzonych w ramach nadzoru. Polegają one na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji, doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli oraz określeniu zakresu wspomagania realizowanego przez kuratorów oświaty.
Nadzór nadal składa się z trzech form: ewaluacji, kontroli i wspomagania. Natomiast w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego znalazły się następujące punkty (…).

W dalszej części artykułu znajdziemy:

  • omówienie nowych, wskazanych powyżej punktów;
  • ramkę informacyjną, w której zawarto informację o treściach zawartych w projekcie wymagań wobec przedszkoli, które muszą być spełnione na poziomie D i B;
  • informację, co w praktyce dla funkcjonowania przedszkola oznaczają zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, jeśli wejdą w życie w trakcie trwającego już roku szkolnego.

Objętość artykułu: 3 strony.