Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.
Typ: pdf
Wielkość: 1075.87 kb
Stron: 3
Id: 2937

Co nowego w nadzorze pedagogicznym?

Agnieszka Czeglik   Październik 2012

Fragment artykułu: (…) Znane jest już nam rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r., którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej przedszkoli. Jednak w tym roku szkolnym po wakacjach na... więcej
Pobierz
Ten plik można pobrać za pomocą przelewu (3.99 PLN brutto) lub za pomocą pobrań dołączanych do miesięcznika BLIEJ PRZEDSZKOLA.

Zobacz również

dyrektormenadżernadzór pedagogicznyprawo oświatoweprzedszkolecykl Zarządzanie przedszkolem

Więcej z działu

Zarządzanie placówką edukacyjną

Więcej z tego numeru

Październik 2012

Teraz popularne

zobacz więcej

Ostatnio pobierane

Znajdź dla siebie

Fragment artykułu:
(…) Znane jest już nam rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r., którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej przedszkoli. Jednak w tym roku szkolnym po wakacjach na dyrektorów czekała niespodzianka w postaci projektu zmienionego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Czy zmiana okaże się lepsza, korzystniejsza, efektywniejsza – czas pokaże.
13 lipca 2012 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowano trzy projekty rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu dostosowanie wymagań dotyczących działalności szkoły oraz dokładniejsze określenie procedur sprawowania nadzoru pedagogicznego i ewaluacji prowadzonej przez kuratoria oświaty. Poprzez zmianę jednego z rozporządzeń nowe zadania otrzymają ponadto placówki doskonalenia nauczycieli, które zostaną zobowiązane do wspomagania pracy szkół. Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego służą usprawnieniu działań prowadzonych w ramach nadzoru. Polegają one na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji, doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli oraz określeniu zakresu wspomagania realizowanego przez kuratorów oświaty.
Nadzór nadal składa się z trzech form: ewaluacji, kontroli i wspomagania. Natomiast w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego znalazły się następujące punkty (…).

W dalszej części artykułu znajdziemy:

  • omówienie nowych, wskazanych powyżej punktów;
  • ramkę informacyjną, w której zawarto informację o treściach zawartych w projekcie wymagań wobec przedszkoli, które muszą być spełnione na poziomie D i B;
  • informację, co w praktyce dla funkcjonowania przedszkola oznaczają zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, jeśli wejdą w życie w trakcie trwającego już roku szkolnego.

Objętość artykułu: 3 strony.
 

Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz