Scenariusze zajęć i artykuły
Co nowego w nadzorze pedagogicznym?
aaautor: Agnieszka Czeglik
etykiety: dyrektor, menadżer, nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe, przedszkole, cykl Zarządzanie przedszkolem

Pobierz ten artykuł

Aby pobrać plik, musisz być zalogowany. Zaloguj się, lub zarejestruj!
Ten plik można pobrać za pomocą SMS, lub wpisując kod do pobierania.
informacje o pliku
Scenariusze zajęć i artykuły Październik 2012 Zarządzanie placówką edukacyjną

Fragment artykułu:
(…) Znane jest już nam rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r., którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego ukierunkowanego na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej przedszkoli. Jednak w tym roku szkolnym po wakacjach na dyrektorów czekała niespodzianka w postaci projektu zmienionego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Czy zmiana okaże się lepsza, korzystniejsza, efektywniejsza – czas pokaże.
13 lipca 2012 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowano trzy projekty rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu dostosowanie wymagań dotyczących działalności szkoły oraz dokładniejsze określenie procedur sprawowania nadzoru pedagogicznego i ewaluacji prowadzonej przez kuratoria oświaty. Poprzez zmianę jednego z rozporządzeń nowe zadania otrzymają ponadto placówki doskonalenia nauczycieli, które zostaną zobowiązane do wspomagania pracy szkół. Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego służą usprawnieniu działań prowadzonych w ramach nadzoru. Polegają one na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji, doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli oraz określeniu zakresu wspomagania realizowanego przez kuratorów oświaty.
Nadzór nadal składa się z trzech form: ewaluacji, kontroli i wspomagania. Natomiast w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego znalazły się następujące punkty (…).

W dalszej części artykułu znajdziemy:

  • omówienie nowych, wskazanych powyżej punktów;
  • ramkę informacyjną, w której zawarto informację o treściach zawartych w projekcie wymagań wobec przedszkoli, które muszą być spełnione na poziomie D i B;
  • informację, co w praktyce dla funkcjonowania przedszkola oznaczają zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, jeśli wejdą w życie w trakcie trwającego już roku szkolnego.

Objętość artykułu: 3 strony.