Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wielointeligentna edukacja dla dziecka

Edukator: Monika Zatorska

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

min. 8 lub do uzgodnienia

godzin dydaktycznych

24

maks. ilość uczestników

Nauczyciele:

  • znają założenia koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka;
  • znają sposób funkcjonowania przedszkola lub tzw. szkoły gardnerowskiej; znają praktyczne implikacje teorii IW w różnych systemach edukacyjnych;
  • znają założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera;
  • potrafią rozpoznać możliwości każdego dziecka (diagnoza profilu  inteligencji  na bazie proponowanych autorskich narzędzi);
  • wiedzą, jak wykorzystać wyniki diagnozy do wspierania indywidualnego potencjału dziecka (mocne i słabsze strony);
  • potrafią organizować środowisko edukacyjne (Krainy Zabaw) sprzyjające rozwojowi; wiedzą, jak właściwie dobrać środki dydaktyczne oraz rodzaje aktywności, zabawy i zajęcia dla rozwijania potencjału wychowanków;
  • znają korzyści wynikające z prowadzenia dialogu z rodzicami i dzieckiem w sferze diagnozy, indywidualizacji, wspierania rozwoju.


Przebieg szkolenia

  1. Wielointeligentna edukacja dla dziecka – koncepcja pracy przedszkola/szkoły „gardnerowskiej”
  2. Pięć filarów koncepcji:  teoria inteligencji wielorakich, diagnoza profili inteligencji, indywidualizacja, wykorzystanie Krain Zabaw, dialog wszystkich podmiotów procesu edukacji w tym dialog z dzieckiem
  3. Zmiana … w jaki sposób „to działa”

Dodatkowe informacje

Sala wyposażona w projektor multimedialny.

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: materiały do pracy dla uczestników, narzędzia do diagnozy profili inteligencji.

Uczestnicy szkolenia mogą odwiedzić Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Konarach k/Krakowa, aby poznać sposób funkcjonowania i organizację pracy w przedszkolu/szkole gardnerowskiej.


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz równieżSzkolenie dla Rady Pedagogicznej

W świecie muzyki, ruchu, zabawy i tańca

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Badanie umiejętności matematycznych dzieci

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach II - twórcze i inspirujące...

Zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 23/08/2019

Daltońskie inspiracje w wychowaniu przedszkol...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ru...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja ekologiczna przedszkolaka

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach - Twórcze i inspirujące z...

Zobacz