Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

min. 8 lub do uzgodnienia

godzin dydaktycznych

24

maks. ilość uczestników

Nauczyciele:

  • znają założenia koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka;
  • znają sposób funkcjonowania przedszkola lub tzw. szkoły gardnerowskiej; znają praktyczne implikacje teorii IW w różnych systemach edukacyjnych;
  • znają założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera;
  • potrafią rozpoznać możliwości każdego dziecka (diagnoza profilu  inteligencji  na bazie proponowanych autorskich narzędzi);
  • wiedzą, jak wykorzystać wyniki diagnozy do wspierania indywidualnego potencjału dziecka (mocne i słabsze strony);
  • potrafią organizować środowisko edukacyjne (Krainy Zabaw) sprzyjające rozwojowi; wiedzą, jak właściwie dobrać środki dydaktyczne oraz rodzaje aktywności, zabawy i zajęcia dla rozwijania potencjału wychowanków;
  • znają korzyści wynikające z prowadzenia dialogu z rodzicami i dzieckiem w sferze diagnozy, indywidualizacji, wspierania rozwoju.


Przebieg szkolenia

  1. Wielointeligentna edukacja dla dziecka – koncepcja pracy przedszkola/szkoły „gardnerowskiej”
  2. Pięć filarów koncepcji:  teoria inteligencji wielorakich, diagnoza profili inteligencji, indywidualizacja, wykorzystanie Krain Zabaw, dialog wszystkich podmiotów procesu edukacji w tym dialog z dzieckiem
  3. Zmiana … w jaki sposób „to działa”

Dodatkowe informacje

Sala wyposażona w projektor multimedialny.

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: materiały do pracy dla uczestników, narzędzia do diagnozy profili inteligencji.

Uczestnicy szkolenia mogą odwiedzić Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Konarach k/Krakowa, aby poznać sposób funkcjonowania i organizację pracy w przedszkolu/szkole gardnerowskiej.


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kontrola zarządcza w przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Come and Play With Me - angielski w przedszko...

zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 08/02/2020

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne języka angielskiego...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praktyczne wskazówki, czyli jak pomóc dziecku...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zastosowanie elementów muzykoterapii w niwelo...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja wielokulturowa

zobacz