Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

min. 8 lub do uzgodnienia

godzin dydaktycznych

24

maks. ilość uczestników
Uczestnicy kursu nabędą umiejętność zastosowania w praktyce różnych form i metod pracy sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. Będą umieć wspierać zarówno zdolności specjalne, jak i słabsze strony funkcjonowania dzieci, poprzez wykorzystywanie mocnych. UWAGA: Przedszkole może realizować ten nowatorski sposób pracy, jako innowację pedagogiczną.

Inne polecane szkolenie:
"Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka"

Cel szkolenia

Nauczyciele:

  • znają założenia koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka;
  • znają sposób funkcjonowania przedszkola lub tzw. szkoły gardnerowskiej; znają praktyczne implikacje teorii IW w różnych systemach edukacyjnych;
  • znają założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera;
  • potrafią rozpoznać możliwości każdego dziecka (diagnoza profilu  inteligencji  na bazie proponowanych autorskich narzędzi);
  • wiedzą, jak wykorzystać wyniki diagnozy do wspierania indywidualnego potencjału dziecka (mocne i słabsze strony);
  • potrafią organizować środowisko edukacyjne (Krainy Zabaw) sprzyjające rozwojowi; wiedzą, jak właściwie dobrać środki dydaktyczne oraz rodzaje aktywności, zabawy i zajęcia dla rozwijania potencjału wychowanków;
  • znają korzyści wynikające z prowadzenia dialogu z rodzicami i dzieckiem w sferze diagnozy, indywidualizacji, wspierania rozwoju.

Przebieg szkolenia

  1. Wielointeligentna edukacja dla dziecka – koncepcja pracy przedszkola/szkoły „gardnerowskiej”
  2. Pięć filarów koncepcji:  teoria inteligencji wielorakich, diagnoza profili inteligencji, indywidualizacja, wykorzystanie Krain Zabaw, dialog wszystkich podmiotów procesu edukacji w tym dialog z dzieckiem
  3. Zmiana … w jaki sposób „to działa”

Dodatkowe informacje

Sala wyposażona w projektor multimedialny.

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: materiały do pracy dla uczestników, narzędzia do diagnozy profili inteligencji.

Uczestnicy szkolenia mogą odwiedzić Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Konarach k/Krakowa, aby poznać sposób funkcjonowania i organizację pracy w przedszkolu/szkole gardnerowskiej.


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Małgorzata Popiel
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Każdy może być aktorem

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

zobacz

Szkolenie on-line

Adaptacja nie jest straszna

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dzi...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto: Poznań
Termin: 23/10/2021

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórcza edukacja - twórczy nauczyciel. Innowa...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

zobacz