Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych
  • Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
  • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie w atmosferze wzajemnego zrozumienia, akceptacji i pomocy.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych.
  • Nawiązanie prawdziwego kontaktu  z wychowawcą opartego na wzajemnym zaufaniu, porozumieniu i autorytecie.


Przebieg szkolenia

  • Grupa – dynamika rozwoju grupy, role, konflikty;
  • Znaczenie i podział ćwiczeń i zabaw grupowych;
  • Kontrakt grupy;
  • Poznawanie uczniów, budowanie relacji poprzez gry psychologiczne, ćwiczenia psychoterapeutyczne;
  • Praktyczne metody aktywizowania, budowania dobrych relacji grupy, integracji  poprzez wspólną zabawę, taniec, ćwiczenia ruchowe – dostosowanie do poszczególnych faz rozwoju grupy;
  • Ćwiczenia na zakończenie - służące podsumowaniu, pożegnaniu, zamknięciu grupy.

Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie dzieci w rozumieniu tego co trudn...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywne sposoby wprowadzania dzieci w świat...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak budować dobre relacje w grupie - integrac...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

STOP agresji! Ruch, rytm, taniec i muzyka jak...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Każdy może być aktorem

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz