Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 163.05 kb
Stron: 2
Id: 3950

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania

Aneta Wojnarowska   Luty 2014

Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia projektowane i produkowane są z myślą o praworęcznych użytkownikach. Oznacza to, że osoba leworęczna jest zmuszona do dostosowania sposobu używania wielu przedmiotów życia codziennego do lewej ręki lub do dokonania zmian w samych przedmiotach lub ich usytuowa... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (2.46 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

leworęcznośćMetoda Dobrego Startuspecjalne potrzeby edukacyjne

Więcej z działu

Gotowość do nauki czytania i pisania

Więcej z tego numeru

Luty 2014

Ze wstępu do artykułu:
Mądry i odpowiedzialny nauczyciel przedszkola powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy pozwolić dziecku leworęcznemu na wykonywanie zadań manualnych i graficznych preferowaną, a więc wybraną przez siebie ręką. Niezbędne jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka leworęcznego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na trudności, jakie stwarza mu sytuacja życia w „praworęcznej cywilizacji” – czyli życia przystosowanego dla osób praworęcznych.

Znajdziemy w nim m.in. odpowiedź na pytanie, jak pomóc dziecku leworęcznemu odnosić sukcesy w praworęcznej cywilizacji, a także krótki opis programu pracy z dzieckiem leworęcznym, opracowanego przez prof. Martę Bogdanowicz we współpracy z Małgorzatą Rożyńską.

Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia projektowane i produkowane są z myślą o praworęcznych użytkownikach. Oznacza to, że osoba leworęczna jest zmuszona do dostosowania sposobu używania wielu przedmiotów życia codziennego do lewej ręki lub do dokonania zmian w samych przedmiotach lub ich usytuowaniu, na przykład przeniesienie lampki stojącej na biurku na prawą stronę. Na dodatek, jak widać w praktyce, choć nie zostało to potwierdzone badaniami, dzieci leworęczne często wykazują mniejszą sprawność ruchową rąk, a więc tym bardziej potrzebują pomocy w zakresie usprawniania motorycznego oraz rozwijania umiejętności grafomotorycznych. Od najwcześniejszych lat potrzebują wszechstronnej pomocy, dzięki której zaakceptują swoją leworęczność oraz konieczność licznych ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących je do pisania. Praca z dzieckiem jest szczególnie wskazana w przypadkach słabej lateralizacji, gdy powyżej piątego roku życia dziecko nadal jest oburęczne, obuoczne, gdy tym objawom towarzyszy obniżona sprawność ruchowa rąk lub nieprawidłowa orientacja przestrzenna oraz ich różne następstwa – symptomy ryzyka dysleksji, dysleksja, dysgrafia, a także dalsze wtórne zaburzenia pod postacią reakcji nerwicowych. Istotnego znaczenia nabiera współpraca z rodzicami dziecka leworęcznego w uświadamianiu im problemów, jakie maluch napotyka w życiu codziennym, gdy musi się posługiwać przedmiotami dostosowanymi do użytku przez praworęczne osoby, a także zachęcanie ich do podejmowania z dzieckiem systematycznych działań, wspierających jego rozwój psychoruchowy oraz przygotowujących do pisania.