Dyscyplina w grupie - rozwój społeczny oraz rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym

Edukator: Katarzyna Dołhun

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

5

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia: 

-  Wie jak przebiega rozwój społeczny dziecka na etapie wieku przedszkolnego.

-  Wie dlaczego i w jaki sposób należy wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej u dziecka.

-  Zna i potrafi zastosować "aktywne słuchanie" oraz dokonać analizy sytuacji przez rozmowę z dzieckiem.

-  Zna i potrafi stosownie zareagować na sytuacje problematyczne w grupie przedszkolnej.

-  Rozumie i wie jak należy motywować dzieci w wieku przedszkolnym.

-  Wie jakie motywujące nagrody warto zastosować pracując z przedszkolakami.

-  Wie co to są wychowawcze funkcje kary.

-  Jest świadomy znaczenia konsekwencji w procesie dyscyplinowania grupy.

-  Wie "kto" lub "co" jest jego problemem, wie także co może, a czego nie może kontrolować podczas zajęć.Przebieg szkolenia


1. Co to jest dyscyplina? - teoria.

2. Motywowanie - praca w grupach.

3. Kto lub co jest moim problemem, co mogę, a czego nie mogę kontrolować - teoria + dyskusja.

4. Najczęstsze sytuacje problematyczne - praca w grupach, warsztat praktyczny.

5. Czy nagradzanie zawsze jest skuteczne – teoria + dyskusja.

6. "Dobra" kara - warsztat praktyczny.

7. Konsekwencja, ja nauczyciel wymagam od siebie, "nie" przedszkolaków, co powinien kontrolować dorosły - teoria.

8. Inteligencja emocjonalna, umiejętne zarządzanie emocjami - teoria + warsztat praktyczny, aktywne słuchanie, rozmowa, analiza.


Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przed edukatora: Prezentacja w "pigułce" - zestawienie najważniejszych zagadnień.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, praca w grupach/parach, warsztat praktyczny.

Wymagany sprzęt: Sala wyposażona w projektor multimedialny.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

autorytet nauczycielarozwój psychoruchowyumiejętności wychowawczewspomaganie rozwoju
dyrektorzy przedszkolinauczyciele wychowania przedszkolnegorodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Adaptacja - inaczej

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dzieć...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Śpiewające warsztaty

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomysły na zebrania inne niż zwykle. "Widzę w...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Awans zawodowy nauczyciela

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

Zobacz