Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1022.13 kb
Stron: 4
Id: 1400

Pięciolatek w przedszkolu

Ewa Zielińska    Wrzesień 2011

Od 2011 roku dziecko pięcioletnie jest objęte obowiązkową edukacją przedszkolną. Ta decyzja władz jest wielkim dobrodziejstwem, gdyż wszyscy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji pozbawiania dzieci w tym wieku odpowiedniej stymulacji. To nauczycielka wychowania przedszkolnego zadba o wszechstronny ro... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (1.23 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

Ewa Zielińskaobserwacja i diagnozapięciolatekprzygotowanie do szkołyrozwój dzieckarozwój społecznywcześniejszy obowiązek szkolnycykl Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?

Więcej z działu

Gotowość szkolna

Więcej z tego numeru

Wrzesień 2011

Od 2011 roku dziecko pięcioletnie jest objęte obowiązkową edukacją przedszkolną. Ta decyzja władz jest wielkim dobrodziejstwem, gdyż wszyscy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji pozbawiania dzieci w tym wieku odpowiedniej stymulacji.
To nauczycielka wychowania przedszkolnego zadba o wszechstronny rozwój dziecka na rok przed podjęciem obowiązku szkolnego, ukształtuje system wartości, wdroży do pokonywania trudności, ukształtuje odporność emocjonalną i stworzy warunki do rozwijania umiejętności społecznych. Po obserwacji dziecka, sprawdzeniu zakresu jego wiadomości i umiejętności (diagnoza przedszkolaka) będzie miała rozeznanie w jego możliwościach rozwojowych. Do nich dopasuje treści programowe i rozpocznie proces wspomagania w osiąganiu przez nie gotowości szkolnej.
Na temat rozwoju pięciolatka napisano wiele rozpraw naukowych z dziedziny pedagogiki i psychologii. W jednych zaprezentowano sprawdziany rozwojowe (Franus), w innych w sposób szczegółowy scharakteryzowano rozwój dziecka pięcioletniego. Na potrzeby tego artykułu podjęłam się sporządzić w zarysie charakterystykę dziecka na rok przed podjęciem nauki w szkole, z równoczesnym przypomnieniem zajęć rozwijających wiadomości i umiejętności w ramach realizacji podstawy programowej.


W dalszej część artykułu autorka prezentuje charakterystykę dziecka pięcioletniego w obszarze rozwoju fizycznego i motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.