Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
Typ: pdf
Wielkość: 1371.61 kb
Id: 8798

Zawiadomienie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Dariusz Skrzyński   Luty 2020

"(...) Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy modyfikujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli w zakresie czynów naruszających prawa i dobro dziecka. W szczególności nałożono na dyrektorów (a w stosunku do dyrektorów – na organy pro- wadzące przedszkola) obowiązek z... więcej
Pobierz Ten plik można pobrać za pomocą SMS (11.07 PLN brutto) lub za pomocą pobrań.

Zobacz również

prawoprawo oświatowenauczycieldyrektorprawa dziecka

Więcej w podobnej tematyce znajdziesz klikając w jeden z tagów
lub skorzystaj z wyszukiwarki

Więcej z działu

Problemy nauczycieli

Więcej z tego numeru

Luty 2020

"(...) Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy modyfikujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli w zakresie czynów naruszających prawa i dobro dziecka. W szczególności nałożono na dyrektorów (a w stosunku do dyrektorów – na organy pro- wadzące przedszkola) obowiązek zgłoszenia rzecznikowi dyscyplinarnemu każdego przypadku naruszenia przez nauczyciela prawa lub dobra dziecka. Przepis art. 75 Karty Nauczyciela został uzupełniony o zapis ust. 2a, zgodnie z którym kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawo i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora przedszkola – organ prowadzący, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu. (...)"